Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare buldoexcavatoare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.004.280 RON

Castigatorul Licitatiei: TERRA ROMANIA UTILAJE DE CONSTRUCTII S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 141944/14.05.2013
Informatii anunt de participare asociat 136294
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania de Apa Somes S.A.
Adresa postala: B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 79, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400604, Romania, Punct(e) de contact: Septimiu Sarmasan, Tel. +40 264430050, In atentia: ing. Maria Calatan, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 264430886, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare buldoexcavatoare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Cluj-Napoca
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Autoritatea contractanta va achizitiona buldoexcavatoare a caror caracteristici tehnice sunt mentionate in caietul de sarcini. Acestea se vor utiliza de catre Compania de Apa Somes S.A. in activitatea pe care o desfasoara ca operator regional al sistemului de apa si canalizare.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
43262000-7 - Utilaje excavatoare (Rev.2)
50110000-9-Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 004, 280RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
AP-15-2013-SS
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S033-052485din15.02.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 9936 Denumirea: Furnizare buldoexcavatoare
V.1) Data atribuirii contractului 09.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TERRA ROMANIA UTILAJE DE CONSTRUCTII S.R.L.
Adresa postala: com. Tunari, saseaua de centura nr.11, corp. C1, camera 1, Localitatea: Tunari, Cod postal: 013811, Romania, Tel. +40 0317307301, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 0317307307, Adresa internet (URL): http: //www.terra-world.com
BERGERAT MONNOYEUR S.R.L.
Adresa postala: Str. MORII, nr. 5, Localitatea: Mogosoaia, Cod postal: 077135, Romania, Tel. 0212027600, Email: [email protected], Fax: 0212027601, Adresa internet (URL): www.bm-cat.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 705600.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 9938 Denumirea: Furnizare buldoexcavatoare
V.1) Data atribuirii contractului 09.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TERRA ROMANIA UTILAJE DE CONSTRUCTII S.R.L.
Adresa postala: com. Tunari, saseaua de centura nr.11, corp. C1, camera 1, Localitatea: Tunari, Cod postal: 013811, Romania, Tel. +40 0317307301, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 0317307307, Adresa internet (URL): http: //www.terra-world.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1358280.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 9935 Denumirea: Furnizare buldoexcavatoare
V.1) Data atribuirii contractului 09.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TERRA ROMANIA UTILAJE DE CONSTRUCTII S.R.L.
Adresa postala: com. Tunari, saseaua de centura nr.11, corp. C1, camera 1, Localitatea: Tunari, Cod postal: 013811, Romania, Tel. +40 0317307301, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 0317307307, Adresa internet (URL): http: //www.terra-world.com
BERGERAT MONNOYEUR S.R.L.
Adresa postala: Str. MORII, nr. 5, Localitatea: Mogosoaia, Cod postal: 077135, Romania, Tel. 0212027600, Email: [email protected], Fax: 0212027601, Adresa internet (URL): www.bm-cat.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 661500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 9937 Denumirea: Furnizare buldoexcavatoare
V.1) Data atribuirii contractului 09.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TERRA ROMANIA UTILAJE DE CONSTRUCTII S.R.L.
Adresa postala: com. Tunari, saseaua de centura nr.11, corp. C1, camera 1, Localitatea: Tunari, Cod postal: 013811, Romania, Tel. +40 0317307301, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 0317307307, Adresa internet (URL): http: //www.terra-world.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1278900.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1.Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la sectiunea III.2, ofertantul are dreptul de a prezenta initial in conformitate cu prevederile art. 11, alin. (4) din HG nr. 925/2006 o declaratie pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate de autoritatea contactanta.Aceasta declaratie va fi data prin completarea Formularului nr. 13 - Declaratie initiala privind indeplinirea cerintelor de calificare.2.Dosarul cu acordul-cadru si contractul-subsecvent va contine acordul-cadru si contractul-subsecvent insusit de ofertant, cu precizarea -fara amendamente/cu amendamente (caz in care vor formula amendamentele considerate necesare la acordul cadru sau/si contractul subsecvent). Daca exista amendamente, acestea se depun o data cu oferta, iar in procesul de evaluare devin incidente prevederile art. 36 alin. (2) din HG nr 925/2006.3.In caz de egalitate, acordul-cadru se va incheia cu toti operatorii clasati pe locurile aferente numarului maxim de operatori economici cu care autoritatea contractanta a anuntat ca va incheia acordul-cadru.4.Autoritatea contractanta va incheia acordul-cadru cu maxim 3 operatori economici, in masura in care exista un numar suficient de operatori economici care au indeplinit criteriile de calificare si au prezentat oferte admisibile.daca numarul operatorilor economici care au indeplinit criteriile de calificare si care au prezentat oferte admisibile este mai mic decat 3 autoritatea contractanta va incheia acordul-cadru cu acei operatori care au ideplinit criteriile de calificare si care au prezentat oferte admisibile.5.Autoritatea contractanta va atribui contracte subsecvente acordului-cadru prin reluarea competitiei intre operatori economici semnatari ai acordului cadru respectand urmatoarea procedura: - pentru fiecare contract subsecvent ce urmeaza a fi atribuit, autoritatea contractanta consulta in scris operatorii economici semnatari ai acordului cadru;
- autoritatea contractanta fixeaza un termen limita pentru prezentarea ofertelor, respectiv 3 zile de la data transmiterii invitatiei la reofertare;
- ofertele se introduc in SEAP pana la data si ora precizate de catre autoritatea contractanta in invitatia la reofertare;
- autoritatea contractanta atribuie fiecare contract subsecvent ofertantului care a a obtinut punctajul cel mai mare pe baza criteriului de atribuire precizat in caietul de sarcini pc.12.Daca mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, atunci delimitarea celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic se va face prin alegerea ofertei care are pretul cel mai scazut. Daca mai multe oferte contin acelasi pret, insumeaza acelasi punctaj total si sunt clasate pe primul loc autoritatea contractanta va solicita ofertantilor acordului cadru o noua propunere financiara in plic inchis. In acest caz contractul subsecvent va fi atribuit acelui semnataral acordului cadru a carui propunere financiara are peretul cel mai scazut.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Cluj - Sectia comerciala
Adresa postala: Tribunalul Cluj - Sectia comercialaCalea Dorobantilor, nr. 2-4, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400117, Romania, Tel. +40 264596110, Email: [email protected], Fax: +40 264595844
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. Compania de Apa Somes S.A. - Oficiul Juridic
Adresa postala: B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 79, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400604, Romania, Tel. +40 264591444, Email: [email protected], Fax: +40 264430886
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.05.2013 15:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer