Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare camion


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
53.216 EUR

Castigatorul Licitatiei: Volksbank Leasing Romania IFN SA
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 95377/16.11.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Regia Autonoma de Distributie Energie Termica Constanta
Adresa postala:  Bdul. Tomis nr. 107, Localitatea:  Constanta, Cod postal:  900669, Romania, Punct(e) de contact:  Daniela Simion, Tel. 0241616881, Email:  [email protected], Fax:  0241616881
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare camion
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Leasing
Locul principal de livrare: constanta
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare camion
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34134200-7 - Camioane basculante (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
53, 215.8EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Achizitie de produse in conditii deosebit de avantajoase de la un furnizor care isi inceteaza definitiv activitatile comerciale
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 5922 Denumirea: Furnizare camion
V.1) Data atribuirii contractului 7/2/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Volksbank Leasing Romania IFN SA
Adresa postala:  Bucuresti-Ploiesti 17-21, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  013682, Romania, Tel. 20444455, Email:  [email protected], Fax:  2333227, Adresa internet (URL):  www.vbleasing.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 53215.80 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 233, 351.28 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Pretul platit pentru achizitiile de ocazie
Valoare fara TVA: 53, 215.8 EUR
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Motivul invocat in justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare mentionat in Sectiunea IV - ?Procedura? este: Achizitie de produse in conditii deosebit de avantajoase ? de la un furnizor care isi inceteaza definitiv activitatile comerciale.Macheta denumita "Anexa D", nu a permis alegerea corecta a justificarii.Motivul real ales in vederea justificarii procedurii este conform prevederilor OUG 34/2006 respectiv art. 252 lit.h): ?atunci cand este posibila achizitionarea de produse la un pret considerabil mai scazut decat preturile practicate in mod normal pe piata, ca urmare a aparitiei unei ocazii deosebit de avantajoase, disponibile doar pentru o perioada foarte scurta de timp.?
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL CONSTANTA- Sectia contencios-administrativ si fiscal
Adresa postala:  str. Traian nr. 31, Localitatea:  Constanta, Cod postal:  900741, Romania, Tel. 0241551345, Fax:  0241619628
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL - Sectia contencios-administrativ si fiscal
Adresa postala:  str. Traian nr. 35C, Localitatea:  Constanta, Cod postal:  900743, Romania, Tel. 0241616003
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice Constanta
Adresa postala:  str. Badea Cartan, nr. 14A, Localitatea:  Constanta, Cod postal:  900669, Romania, Tel. 0341461234
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.11.2010 15:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer