Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare Capac Firida FB1,Capac Firida FB2, Firida bransament FB1 cu intrerupator


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.195.509 RON

Castigatorul Licitatiei: RECOMPLAST S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 136079/15.02.2013
Informatii anunt de participare asociat 133884
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E. ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: str. Ciurchi 146-150, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Punct(e) de contact: Dana Balauca, Tel. +40 232405619, In atentia: Loredana Temneanu, Email: [email protected], Fax: +40 232405316, Adresa internet (URL): www.eon-energie.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare Capac Firida FB1, Capac Firida FB2, Firida bransament FB1 cu intrerupator
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: depozitul EON Moldova Distributie din Iasi, Vaslui, Neamt, Botosani, Suceava, Bacau conform comenzii de aprovizionare
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
FurnizareCAPAC FIRIDA FB1CAPAC FIRIDA FB2FIRIDA BRANSAMENT FB1 CU INTRERUPATOR
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31681410-0 - Materiale electrice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 195, 509RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 20937 Denumirea: Furnizare Capac Firida FB1, Capac Firida FB2, Firida bransament FB1 cu intrerupator
V.1) Data atribuirii contractului 19.09.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RECOMPLAST S.R.L.
Adresa postala: Str. Mesteacanului, nr. 10A, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120024, Romania, Tel. 0238 710857, Email: [email protected], Fax: 0238 710174
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1195509.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Documentatia de Atribuire este publicata integral in SEAP, anexata prezentei invitatii de participare. Ofertele intarziate depuse dupa data si ora limita de depunere sau la o alta adresa decat cea stabilita in anuntul de participare vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere; Ofertantii nu au dreptul de a-si retrage oferta in perioada de valabilitate a ofertei. Raspunsurile la eventualele clarificari la documentatia de atribuire, solicitate de operatorii economici la e-mail: [email protected], se vor atasa prezentului anunt de participare la sectiunea: ?Documente si clarificari?. In cazul in care vor fi punctaje totale, egale, departajarea ofertelor economice se va face in functie deoferta cu pretul cel mai scazut. Termenul de plata propus este de minim 45 zile de la inregistrarea facturii la autoritatea contractanta
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala: Str. Anastasie Panu, nr. 25 bis, Iasi, ,Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel. +40 232217808, Email: [email protected], Fax: +40 232217808
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA
Adresa postala: str. Ciurchi, nr. 146-150, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Email: [email protected]
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.02.2013 18:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer