Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare carburant auto (motorina) sub forma de carduri valorice de credit


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
634.752 RON

Castigatorul Licitatiei: ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L
Anunt de atribuire numarul 142957/10.07.2013
Informatii anunt de participare asociat 138186
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
Adresa postala: Piata Presei Libere, Nr.1, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013701, Romania, Punct(e) de contact: Paula Curpan, Tel. +40 374150200, Email: [email protected], Fax: +40 374150205, Adresa internet (URL): www.ansvsa.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Domeniul Veterinar - Sanatate Publica Veterinara
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare carburant auto (motorina) sub forma de carduri valorice de credit
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Statiile de furnizare ale operatorului economic din Municipiul Bucuresti si toate judetele tarii, prin utilizarea cardurilor
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionare de carburant auto (motorina) sub forma de carduri valorice de credit livrate in statiile de distributie ale furnizorului.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09134200-9 - Motorina (Rev.2)
30163100-0-Carduri pentru cumparat combustibil (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
634, 752RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S071-118262din11.04.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 31 Denumirea: Acord cadru furnizare carburant auto (motorina) sub forma de carduri valorice de credit
V.1) Data atribuirii contractului 08.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L
Adresa postala: P-ta. Presei Libere, Nr. 3-5, City Gate Northern Tower, Et. 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011028, Romania, Tel. +40 212067500, Email: [email protected], Fax: +40 21/2060065, Adresa internet (URL): www.rompetrol.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 740544.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 634752.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 24
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, si sunt cele mai scazute, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor aflati in aceasta situatie clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente ce contin noi preturi ofertate. Deoarece procedura de atribuire se desfasoara integral prin mijloace electronice conform HG nr.1.660/2006, evaluarea ofertelor se desfasoara in doua etape distincte astfel: - in prima etapa va fi evaluat modul de indeplinire al criteriilor de calificare(art.20) si al cerintelor caietului de sarcini ? evaluarea tehnica (art.21), etapa ce se va finaliza prin stabilirea ofertelor admise precum si ale ofertelor inacceptabile sau neconforme, date ce vor fi introduse in SEAP. - in etapa a doua, ulterior introducerii in SEAP a datelor privitoare la ofertelor admise si a celor inacceptabile sau neconforme, autoritatea contractanta va avea acees la propunerile financiare ale ofertantilor declarati admisi si va proceda la evaluarea acestora. Ofertele ale caror preturi exclusiv TVA nu vor fi criptate in SEAP nu vor putea fi supuse evaluarii.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti
Adresa postala: Bulevardul Unirii nr. 37, sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //noulportal.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor - Serviciul Investiti, Achizitii, Patrimoniu si Administrativ.
Adresa postala: Piata Presei Libere, nr. 1, sector1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013701, Romania, Tel. +40 0374150200, Email: [email protected], Fax: +40 0374150242, Adresa internet (URL): www.ansvsa.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.07.2013 17:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer