Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - FURNIZARE CARTELE CRIPTATE ELECTRONIC SI CONSUMABILE PERMISE ACCES


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.842.842 RON

Castigatorul Licitatiei: HELINICK S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 67062/26.05.2009
Informatii anunt de participare asociat 61889
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CN Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti SA
Adresa postala: Str.Calea Bucurestilor, nr.224E, loc.Otopeni, Localitatea: Otopeni, Cod postal: 075150, Romania, Punct(e) de contact: Oana Cornila, Tel.0212041408, Fax: 0212041976, Adresa internet (URL): www.otp-airport.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Activitti aeroportuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
FURNIZARE CARTELE CRIPTATE ELECTRONIC SI CONSUMABILE PERMISE ACCES
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: la sediul CN AIHCB SA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
furnizarea pe loturi de cartele criptate electronic si consumabile permise de identificare si acces.Oferta poate fi depusa pentru lotul I, lotul II sau lotul III ori pentru toate loturile. Oferta depusa va cuprinde in mod obligatoriu toate produsele din lotul pentru care se depune oferta, cu toate specificatiile indicate in Caietul de Sarcini.31712113-5, 22457000-8, 22459100-3, 19520000-7, 35121300-1, 44540000-7, 19212500-0
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31712113-5 - Cartele cu circuite integrate (Rev.2)
19520000-7-Produse din plastic (Rev.2)
22457000-8-Cartele de acces (Rev.2)
22459100-3-Autocolante si benzi publicitare (Rev.2)
35121300-1-Accesorii de siguranta (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 842, 841.95RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2008/S210-279780din29.10.2008
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 108/C Denumirea: acord cadru de furnizare cartele criptate electronic programabile pe 37 biti
V.1) Data atribuirii contractului 5/11/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
HELINICK S.R.L.
Adresa postala: Str. Eraclie Arion, nr. 4-10, Etaj 1-2, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013911, Romania, Tel.+40214044444, Email: [email protected];[email protected], Fax: +40214044430, Adresa internet (URL): www.helinick.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2624000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 944640.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 108/C Denumirea: acord cadru de furnizare cartele criptate electronic codate pe 26 biti
V.1) Data atribuirii contractului 5/11/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
HELINICK S.R.L.
Adresa postala: Str. Eraclie Arion, nr. 4-10, Etaj 1-2, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013911, Romania, Tel.+40214044444, Email: [email protected];[email protected], Fax: +40214044430, Adresa internet (URL): www.helinick.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 228288.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 84550.95 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 105/C Denumirea: acord cadru de furnizare consumabile pentru permise de identificare si acces
V.1) Data atribuirii contractului 5/4/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROLF CARD INDUSTRIAL S.R.L.
Adresa postala: COM. ANINOASA, Localitatea: Aninoasa, Cod postal: 137005, Romania, Tel.0722.352.695, Email: [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1187400.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 813651.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Au depus oferte urmatorii operatori economici: ELATEC Gmbh, SC HELINICK SRL, SC UTI FACILITY MANAGEMENT SRL, SC ROLF CARD INDUSTRIAL SRL.La data si ora deschiderii procedurii de licitatie deschisa, comisia de evaluare a procedat la verificarea documentelor de inscriere a ofertantilor participanti, conform paragrafului G.2. Ca urmare a faptului ca reprezentantul imputernicit al ELATEC Gmbh a fost absent, s-a procedat la deschiderea plicului original sigilat. Dovada constituirii garantiei de participare nu s-a regasit intr-un plic distinct ce trebuia introdus in plicul prevazut la paragraful G.5.3, conform cerintelor de la paragraful G.2.3. In urma verificarii extraselor bancare, s-a constatatca in contul autoritatii contractante nu s-a regasit garantia de participare a ELATEC Gmbh, conform cerintelor prevazute la paragraful G.11.3. din Fisa de Date Sectiunea I a documentatiei de atribuire.In conformitate cu prevederile paragrafului J.2.3., litera a) din Fisa de Date a achizitiei - Sectiunea I a documentatiei deatribuire si art. 36 alin 1 lit. a.) din H.G. nr. 925/2006 oferta ELATEC Gmbh a fost declarata incceptabila.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, Nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: Str. Splaiul Independentei, nr. 5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050081, Romania, Tel.021/3195180, Email: [email protected], Fax: 021/3191649
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania Nationala Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti SA, Serviciul Juridic
Adresa postala: Calea Bucurestilor, Nr. 224 E, Localitatea: Otopeni, Cod postal: 075150, Romania, Tel.021/2041408, Fax: 021/2014990
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
25.05.2009 12:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer