Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare combustibil lichid usor tip III


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
589.056 RON

Castigatorul Licitatiei: ROMPETROL RAFINARE S.A.
Anunt de atribuire numarul 122264/08.03.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Sanatoriul Balnear de Recuperare Mangalia
Adresa postala: Str.Mircea cel Batran nr.2, jud.Constanta, Localitatea: Mangalia, Cod postal: 905500, Romania, Punct(e) de contact: Marius Ciocanel, Tel. +40 241751337, Email: [email protected], Fax: +40 241751215
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Sanatoriu
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare combustibil lichid usor tip III
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sanatoriul Balnear si de Recuperare Mangalia, str. Mircea cel Batran nr. 2
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se va furniza combustibil lichid usor tip III pentru centralele termice de la Pavilionul A si B.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09100000-0 - Combustibili (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
589, 056.3RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 134 Denumirea: Combustibil lichid usor tip III
V.1) Data atribuirii contractului 14.11.2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMPETROL RAFINARE S.A.
Adresa postala: Drumul DJ 226, Km 23, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100132, Romania, Tel. 0244/406316;0244/406152;0244/406153, Email: [email protected], Fax: 0244/511089, Adresa internet (URL): www.rompetrol.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 735000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 589056.30 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Constanta - Sectia Comerciala
Adresa postala: str. Traian nr. 31, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900743, Romania, Tel. +40 241551345, Email: [email protected], Fax: +40 241610241
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al Sanatoriului Balnear Mangalia
Adresa postala: Str. Mircea cel Batran nr. 2, Localitatea: Mangalia, Cod postal: 905500, Romania, Tel. +40 241751215, Email: [email protected], Fax: +40 241751215
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.03.2012 10:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer