Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare cutite de combina tip CMR4, CMT1-Paroseni, KGS 460 S, KSW-1140 E-01 sau echivalent


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
328.336 RON

Castigatorul Licitatiei: FORAMIN IMPEX S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 147192/02.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142335
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA NATIONALA DE INCHIDERI MINE VALEA JIULUI SA
Adresa postala: str. Mihai Viteazu, nr. 3, et. II, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332014, Romania, Punct(e) de contact: Serv. APMD, Birou METMI, Tel. +40 0374/172600, In atentia: ing. Mirea Dana-sef serv APMD, ing. Radescu Nicolae-sef birou METMI, Email: [email protected], Fax: +40 0374172601, Adresa internet (URL): www.snimvj.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare cutite de combina tip CMR4, CMT1-Paroseni, KGS 460 S, KSW-1140 E-01 sau echivalent
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sucursala SNIMVJ SA ? Mina Paroseni
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
In industria miniera se folosesc diverse tipuri de combine de inaintare si dea abataj. Aceste combine au montate pe organul taietor cutite de combina de tip radial si tangential.Cutitele de combina de tip CMR4, CMT1-Paroseni, KGS 460 S, KSW ? 1140 E-01 sau echivalent sunt folosite pe combinele de abataj aflate in exploatare la sucursala SNIMVJ, respectiv Mina Paroseni.Intervalul valoric: Lot1: minim 108.000 lei/ maxim 168.000 ; Lot2: minim 25.836 lei/ maxim 34.448 lei, Lot3: minim 91.500 lei / maxim 146.400 lei, Lot4: minim 103.360 / maxim 165.376 lei.Valoarea minima/lot a intervalului reprezinta valoarea estimata/lot a prezentei proceduri (in functie de care se vor elabora si evalua ofertele/lot) iar valoarea maxima/lot reprezinta valoarea estimata/lot ce contine si valoarea posibilelor suplimentari cantitativede produse pentru primele 4 luni ale anului urmator.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
43613200-5 - Piese pentru haveze de roca (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
328, 336RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 209APMD Denumirea: Furnizare cutite de combina tip CMR4
V.1) Data atribuirii contractului 21.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FORAMIN IMPEX S.R.L.
Adresa postala: STRADA PARANGULUI NR 124, Localitatea: Bumbesti-Jiu, Cod postal: 215100, Romania, Tel. 0722240665, Email: [email protected], Fax: 0253463579
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 108000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 210APMD Denumirea: Furnizare cutite de combina tip CMT1-Paroseni
V.1) Data atribuirii contractului 21.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROSAR S.A.
Adresa postala: str.VOLOVATULUI nr.122, Localitatea: Radauti, Cod postal: 725400, Romania, Tel. 0230563805, Email: [email protected], Fax: 0230563866, Adresa internet (URL): www.rosar.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 25836.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 211APMD Denumirea: Furnizare cutite de combina tip KGS 460 S
V.1) Data atribuirii contractului 21.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROSAR S.A.
Adresa postala: str.VOLOVATULUI nr.122, Localitatea: Radauti, Cod postal: 725400, Romania, Tel. 0230563805, Email: [email protected], Fax: 0230563866, Adresa internet (URL): www.rosar.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 91500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 212APMD Denumirea: Furnizare cutite de combina tip KSW-1140 E-01
V.1) Data atribuirii contractului 21.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FORAMIN IMPEX S.R.L.
Adresa postala: STRADA PARANGULUI NR 124, Localitatea: Bumbesti-Jiu, Cod postal: 215100, Romania, Tel. 0722240665, Email: [email protected], Fax: 0253463579
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 103000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Ofertantii isi pot modifica/retrage ofertele deja depuse, cu conditia ca solicitarea in scris in acest sens sa fie primita de autoritatea contractanta inaintea expirarii termenului limita de primire a ofertelor. Ofertantul are obligatia de a se asigura ca modificarile solicitate au fost primite si inregistrate de autoritatea contractanta pana la data si ora limita pentru primirea ofertelor.Plicul cu modificarile respective, atasat ofertei, se va marca pe exterior in mod obligatoriu cu inscriptia "MODIFICARI".Fara a afecta posibilitatea operatorilor economici de a depune oferta pe mai multe loturi diferite, ofertantul nu are dreptul, in cadrul aceleiasi proceduri: Ofertantul nu are dreptul, in cadrul aceleiasi proceduri: a) sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul altei oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociatc) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei la care este ofertant asociatDaca dupa finalizarea etapei finale de licitatie electronica se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita o reofertare in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut, fata de pretul oferit initial.Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a uza de prev. art. 11 alin. 4 din HG nr. 925/2006 (se completeaza conform formularului 14 si anexei la acesta). In cazul in care ofertantul uzeaza de acest drept, are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care confirma indeplinirea cerintelor de calificare cf. prev. art. 11 alin. 5 din HG nr. 925/2006.Ptr. vizualizare D.A. incarcata in SEAP, op.ec.trebuie sa aiba un program adecvat, disponibil gratuit pe site-ul furnizorilor de semnatura electronica.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Hunedoara
Adresa postala: Str. 1 Decembrie, nr. 35, Localitatea: Deva, Cod postal: 330005, Romania, Tel. +40 254811574, Fax: +40 254216333
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment legislatie, contencios, juridic al SNIMVJ SA
Adresa postala: Societatea Nationala de Inchideri Mine Valea Jiului SA, str.Mihai Viteazu, nr.3, et.II, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332014, Romania, Tel. +40 374172600, Email: [email protected], Fax: +40 374172601
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.12.2013 09:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer