Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - furnizare de ? carcasa reactor?, servicii de montare, instalare/punere in functiune, instruire personal si service in perioada de garantie


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
190.000 RON

Castigatorul Licitatiei: Euro Techsys S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 148208/14.02.2014
Informatii anunt de participare asociat 144268
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi
Adresa postala: B-dul Carol I, nr 11, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700506, Romania, Punct(e) de contact: Petru Nistor, Tel. +04 0232201039, In atentia: Ing. Gabriela Alexoaei, Email: [email protected], Fax: +04 0232201148, Adresa internet (URL): www.uaic.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
furnizare de ? carcasa reactor?, servicii de montare, instalare/punere in functiune, instruire personalsi service in perioada de garantie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Magazia centrala a Universitatii ? Alexandru Ioan Cuza? din Iasi, bd.Carol I nr.11-
Tel/fax 0232/201557
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de furnizare de produse.se solicita furnizarea produselor, servicii de instalare si instruire.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38970000-5 - Simulator tehnic de cercetare, de testare si stiintific (Rev.2)
51430000-5-Servicii de instalare de echipament de laborator (Rev.2)
72253000-3-Servicii de ajutor pentru utilizatori si servicii de asistenta (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
190, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
Nr. 3728/AP/20.11.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S233-403949din30.11.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 7 Denumirea: furnizare de ? carcasa reactor?, servicii de montare, instalare/punere in functiune, instruire pers
V.1) Data atribuirii contractului 15.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Euro Techsys S.R.L.
Adresa postala: Bd Alexandru cel Bun, Nr. 21, Bl. B2, Sc. B, Et. 1, Ap. 1, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700575, Romania, Tel. +40 731317575, Email: [email protected], Fax: +40 332460899
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 176000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 190000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program: POS CCE- AXA II0peratiunea2.2.1Proiectul nr. 901/cod SMIS ?CSNR 13984.Titlu : Centru integrat de studii stiinta mediului pentru Regiunea de dezvoltare Nord-Est, Contract nr. 257/28.09.2010, POS CCE Operatiunea2.2.1, acronim CERNESIM.
VI.2) Alte informatii
In cazul in care numarul candidatilor care indeplinesc criteriile de preselectie este mai mic decat numarul preconizat indicat in anuntul de participare, autoritatea contractanta are dreptul de a anula procedura sau de a continua procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare numai cu acel/acei candidat/candidati care indeplineste/indeplinesc criteriile solicitate.In cazul in care, in urma derularii rundelor de negocieri, pe locul I se afla doua sau mai multe oferte care contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor in cauza sa prezinte o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Se vor transmiteFormularul de oferta si Centralizatorul ofertei financiare.In cazul mentinerii egalitatii de pret, procedura se va relua pana la departajare.Noua propunere financiara se va depune la Registratura Universitatii ?Alexandru Ioan Cuza? ? Iasi, Bd. Carol I, nr.11, Loc. Iasi, Jud. Iasi, Tel. 0232/20.10.31;Datele de depunere ale propunerilor financiare si ale sedintelor de deschidere ale acestora se vor comunica in solicitarea transmisa de catre autoritatea contractanta.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OficiulJuridic al Universitatii ?Alexandru Ioan Cuza? Iasi
Adresa postala: Bd.Carol I , nr. 11, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700506, Romania, Tel. +40 0232201131
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.02.2014 08:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer