Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare de aplicatii software


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.044.998 RON

Castigatorul Licitatiei: ELSACO SOLUTIONS SRL
Anunt de atribuire numarul 146765/08.02.2014
Informatii anunt de participare asociat 144158
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Banca Nationala a Romaniei
Adresa postala: str. Lipscani, 25, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030051, Romania, Punct(e) de contact: Cristina Aruscutei, Tel. +40 311323244, In atentia: Cristina Aruscutei, Email: [email protected], Fax: +40 213134770, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Banca centrala
Activitate (activitati)
Altele: Plolitica monetara
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare de aplicatii software
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Banca Nationala a Romanieistr. Doamnei nr.8, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare de aplicatii software
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48462000-4 - Pachete software matematice sau previzionale (Rev.2)
48300000-1-Pachete software pentru creare de documente, pentru desen, imagistica, planificare si productivitate (Rev.2)
48310000-4-Pachete software pentru creare de documente (Rev.2)
48321000-4-Pachete software de proiectare asistata de calculator (CAD) (Rev.2)
72261000-2-Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 044, 998RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S189-325575din28.09.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3 Denumirea: Furnizare de aplicatii software
V.1) Data atribuirii contractului 09.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELSACO SOLUTIONS SRL
Adresa postala: Str Cuza Voda nr 3, Bloc M3D, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710137, Romania, Tel. +40 755400259, Email: [email protected], Fax: +40 231532905, Adresa internet (URL): http: //www.elsaco.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1095111.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1044998.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul ofertantilor din categoria IMM, care fac dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in legea 346/2004, cu completarile si modificarile ulterioare, garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantum. In cazul unei asocieri, pentru a beneficia de reducerea de 50% este necesar ca to?i membrii asocierii sa fie IMM.In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc con?in, in cadrul propunerii financiare, acela?i pre?, autoritatea contractanta va solicita ofertan?ilor care au oferit cel mai mic pre? o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are cel mai mic pre?.BNRva putea solicita executarea garantiei de participare daca ofertantul: -isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia, - oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului;
-oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizi?ie publica in perioada de valabilitate a ofertei;
-contestatia depusa a fost respinsa de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, conform prevederilor art. 278^1 din OUG 34/2006.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti- Sectia Comerciala
Adresa postala: B-dul Unirii , nr.37, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 0214083600, Fax: +40 0214083700
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Banca Nationala a Romaniei, Directia Juridica
Adresa postala: str. Doamnei, 8, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030051, Romania, Tel. +40 213127174
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.02.2014 11:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer