Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - FURNIZARE DE CARBURANTI AUTO (BENZINA SI MOTORINA) PENTRU PARCUL AUTO AL SUCURSALEI DE TRANSPORT BUCURESTII NOI, IN BAZA UNUI SISTEM DE GESTIUNE SI CONTROL NETRANSMISIBIL AL CARBURANTILOR AUTO


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.629.200 RON

Castigatorul Licitatiei: ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L
Anunt de atribuire numarul 147969/07.02.2014
Informatii anunt de participare asociat 144118
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti
Adresa postala: Bd. Aviatorilor, nr. 14, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011861, Romania, Punct(e) de contact: Serv. Comercial, Tel. +40 213140686, In atentia: Ioana Panciu, Email: [email protected], Fax: +40 213119756, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie Autonoma
Activitate (activitati)
Altele: Administrare de imobile pe baza de tarife si contracte
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
FURNIZARE DE CARBURANTI AUTO (BENZINA SI MOTORINA) PENTRU PARCUL AUTOAL SUCURSALEI DE TRANSPORT BUCURESTII NOI, IN BAZA UNUI SISTEM DE GESTIUNE SI CONTROL NETRANSMISIBIL AL CARBURANTILOR AUTO
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locul principal de livrare: statiile de distributie ale agentului economic castigator
Cod NUTS: RO321-Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
FURNIZARE DE CARBURANTI AUTO (BENZINA SI MOTORINA) PENTRU PARCUL AUTOAL SUCURSALEI DE TRANSPORT BUCURESTII NOI, IN BAZA UNUI SISTEM DE GESTIUNE SI CONTROL NETRANSMISIBIL AL CARBURANTILOR AUTO
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09100000-0 - Combustibili (Rev.2)
09132100-4-Benzina fara plumb (Rev.2)
09134200-9-Motorina (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 629, 200RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S225-391415din16.11.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2409 Denumirea: furnizare carburanti auto (benzina fara plumb si motorina) pentru parcul auto al STBN
V.1) Data atribuirii contractului 14.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L
Adresa postala: P-ta. Presei Libere, Nr. 3-5, City Gate Northern Tower, Et. 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011028, Romania, Tel. +40 212067500, Email: [email protected], Fax: +40 21/2060065, Adresa internet (URL): www.rompetrol.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2700000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2629200.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
?Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: in cazul in care se constata ca ofertele clasatepe primul loc, au preturi egale , atunci AC va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor, conform criteriului de atribuire-pretul cel mai scazut.?Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute in prezenta Fisa de date a Achizitiei, ofertantul are dreptul de a prezenta initial, in conformitate cu prevederile HG 925/2006, o declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul legal sau dupa caz, de catre alta persoana autorizata sa-l reprezinte, prin care sa confirme ca indeplineste criteriile de calificare, astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire.In cazul in care ofertantul uzeaza de dreptul de a depune initial declaratia pe propria raspundere prin care confirma indeplinirea cerintelor de calificare, acesta are obligatia de a completa si prezenta Formularul D.In cazul in care ofertantul declarat castigator refuza semnarea contractului in forma prezentata in Documentatia de atribuire (si acceptata conform Declaratiei pe proprie raspundere), oferta sa va fi declarata neconforma, acesta pierzand garantia pentru participare (conf. HG 925/2006, art.87, alin.2) si dreptul de a mai participa la o viitoare licitatie organizata de R.A.A.P.P.S. ? S.T.B.N., avand ca obiect furnizarea de carburanti.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
RA Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti
Adresa postala: Str. Moliere nr.6-8, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011964, Romania, Tel. +40 212080414, Fax: +40 212080414
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.02.2014 08:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer