Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare de consumabile pentru Anatomie Patologica si Bacteriologie


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
243.203 RON

Castigatorul Licitatiei: STIP PRODEXPO S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 116983/17.01.2012
Informatii anunt de participare asociat 120659
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti
Adresa postala: Calea Floreasca, nr. 8, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014461, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achizitii Publice, Tel. +40 215992300/229, In atentia: Ec. Marina Gontariu, Email: [email protected], Fax: +40 215992282, Adresa internet (URL): www.urgentafloreasca.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SPITAL
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare de consumabile pentru Anatomie Patologica si Bacteriologie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, Calea Floreasca nr.8, sect.1, magazia de materiale sanitare
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Conform Caiet de Sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09221200-6 - Parafina (Rev.2)
24200000-6-Coloranti si pigmenti (Rev.2)
33141000-0-Consumabile medicale nechimice de unica folosinta si consumabile hematologice (Rev.2)
33141411-4-Scalpele si lame (Rev.2)
33793000-5-Sticlarie pentru laborator (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
243, 203.16RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2689
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S52-085297din16.03.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 55 Denumirea: ACORD CADRU FURNIZARE CONSUMABILE PENTRU ANATOMIE PATOLOGICA SI BACTERIOLOGIE
V.1) Data atribuirii contractului 14.06.2011
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
STIP PRODEXPO S.R.L.
Adresa postala: Strada Mica, Nr. 23, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120120, Romania, Tel. 0238711234, Email: [email protected], Fax: 0238711234
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 58320.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 27216.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 24
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
27
Contract nr: 56 Denumirea: ACORD CADRU FURNIZARE CONSUMABILE PENTRU ANATOMIE PATOLOGICA SI BACTERIOLOGIE
V.1) Data atribuirii contractului 14.06.2011
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TUNIC PROD S.R.L.
Adresa postala: Aleea Mizil, nr. 62, sect. 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030614, Romania, Tel. 021/3221516; 3275078, Email: [email protected], Fax: 021/3225672, Adresa internet (URL): www.tunic.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 123312.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 87094.36 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 24
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5, 13, 15, 18, 24, 25, 28
Contract nr: 59 Denumirea: ACORD CADRU FURNIZARE CONSUMABILE PENTRU ANATOMIE PATOLOGICA SI BACTERIOLOGIE
V.1) Data atribuirii contractului 14.06.2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AVENA MEDICA S.R.L.
Adresa postala: SOS. BANATULUI, NR 147C, CHITILA, Localitatea: Chitila, Cod postal: 70000, Romania, Tel. 021.344.14.61, Email: [email protected], Fax: 021.344.14.62, Adresa internet (URL): www.avena-medica.eu
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 52800.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 27624.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
19, 20, 21, 22
Contract nr: 58 Denumirea: ACORD CADRU FURNIZARE CONSUMABILE PENTRU ANATOMIE PATOLOGICA SI BACTERIOLOGIE
V.1) Data atribuirii contractului 14.06.2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SANIMED INTERNATIONAL IMPEX S.R.L.
Adresa postala: SOS. BUCURESTI MAGURELE, NR.70F, SECTOR 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 051434, Romania, Tel. 021/420.54.94 ;, Email: [email protected], Fax: 021/420.54.94, Adresa internet (URL): www.sanimed.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 59520.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 18080.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
12, 23, 26
Contract nr: 57 Denumirea: ACORD CADRU FURNIZARE CONSUMABILE PENTRU ANATOMIE PATOLOGICA SI BACTERIOLOGIE
V.1) Data atribuirii contractului 14.06.2011
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Chemical Company S.A.
Adresa postala: B-dul Chimiei, nr.14, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700293, Romania, Tel. 0232.214267, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0232.214267, Adresa internet (URL): www.chemical.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 198722.80 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 83188.80 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 29
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Moneda in care se transmite oferta de pret este RON fara T.V.A./U.M.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL BUCURESTI - SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa postala: Bd-ul Unirii, nr 34, sect.3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Tel. +40 214083600, Email: [email protected], Fax: +40 214083700, Adresa internet (URL): www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SPITALUL CLINIC DE URGENTA BUCURESTI
Adresa postala: Calea Floreasca nr.8, sect.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014461, Romania, Tel. +40 215992283, Email: [email protected], Fax: +40 215992282, Adresa internet (URL): www.urgentafloresca.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.01.2012 15:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer