Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare de echipamente de tiparire, aplicatii software aferente si consumabile necesare functionarii echipamentelor


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
13.464.103 RON

Castigatorul Licitatiei: AMERILEX S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 147026/08.02.2014
Informatii anunt de participare asociat 144167
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Banca Nationala a Romaniei
Adresa postala: str. Lipscani, 25, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030031, Romania, Punct(e) de contact: Cristina Aruscu?ei, Tel. +40 311323244, In atentia: Cristina Aruscu?ei, Email: [email protected], Fax: +40 213130162, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Banca Centrala
Activitate (activitati)
Altele: Politica monetara
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare de echipamente de tiparire, aplicatii software aferente si consumabile necesare functionarii echipamentelor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Banca Nationala a Romanieistr. Doamnei nr.8, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare de imprimante si echipamente multifunctionale de tiparit, aplicatii software aspecifice echipamentelor si procesului de tiparire si consumabile necesare functionarii echipamentelor.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30232110-8 - Imprimante laser (Rev.2)
30121100-4-Fotocopiatoare (Rev.2)
30125100-2-Cartuse de toner (Rev.2)
30192113-6-Cartuse de cerneala (Rev.2)
30232150-0-Imprimante cu jet de cerneala (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
13, 464, 103RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S199-343646din12.10.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4 Denumirea: Furnizare echipamente de tiparire, aplicatii software aferente si consumabile necesare
V.1) Data atribuirii contractului 16.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AMERILEX S.R.L.
Adresa postala: str. Av. Alexandru Serbanescu, nr. 8, bl. XIV, sc. A , parter, ap.1, sect.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014292, Romania, Tel. 021-232 6377/78/79/80/81, Email: [email protected] ; [email protected], Fax: 021-232 6382, Adresa internet (URL): www.amerilex.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 14863587.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 13464103.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul ofertantilor din categoria IMM, care fac dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in legea 346/2004, cu completarile si modificarile ulterioare, garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantum. In cazul unei asocieri, pentru a beneficia de reducerea de 50% este necesar ca to?i membrii asocierii sa fie IMM.Oferta desemnata ca?tigatoare va fi oferta cu cel mai mare punctaj general ob?inut. In cazul a doua sau mai multe oferte cu punctaj general maxim egal, ierarhizarea ofertelor se va realiza in ordine descrescatoare in func?ie de punctajul ob?inut pentru factorul de evaluare cu ponderea cea mai mare (Oferta financiara). In cazul ofertelor cu punctaj general maxim egal care au pre? egal: ofertan?ilor respectivi li se va solicita o noua propunere financiara in plic inchis ? in acest caz, acordul-cadru va fi incheiat cu ofertantul a carui noua propunere financiara are pre?ul cel mai scazut.BNRva putea solicita executarea garantiei de participare daca ofertantul: -isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia, -oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze acordul-cadru in perioada de valabilitate a ofertei, -contestatia depusa a fost respinsa de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, conform prevederilor art. 278^1 din OUG 34/2006.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti- Sectia Comerciala
Adresa postala: B-dul Unirii , nr.37, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 0214083600, Fax: +40 0214083700
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Banca Nationala a Romaniei, Directia Juridica
Adresa postala: str. Doamnei, 8, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030051, Romania, Tel. +40 213127174
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.02.2014 16:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer