Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare de echipamente necesare colectarii deseurilor si dotarii unitatii de sortare a materialelor reciclabile


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.540.650 EUR

Castigatorul Licitatiei: GRADINARIU IMPORT EXPORT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 104190/19.10.2010
Informatii anunt de participare asociat 93303
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Galati
Adresa postala:  Str. Domneasca nr.38, Biroul licitatii, Camera 34, Localitatea:  Galati, Cod postal:  800008, Romania, Punct(e) de contact:  Biroul Licitatii, Tel. 0236307720, In atentia:  Manu Mariana, Email:  [email protected], Fax:  0236307720, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare de echipamente necesare colectarii deseurilor si dotarii unitatii de sortare a materialelor reciclabile
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: municipiul Galati
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Vehicule de colectare si transport a deseurilor menajere, containere
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34144511-3 - Vehicule de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)
34144510-6-Vehicule pentru transportul deseurilor menajere (Rev.2)
34928480-6-Containere si pubele de deseuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 540, 650EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2010/S50-073801din12.03.2010
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S141-217388din23.07.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 115514 Denumirea: Furnizare echipamente ? Lot 1
V.1) Data atribuirii contractului 10/12/2010
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GRADINARIU IMPORT EXPORT S.R.L.
Adresa postala:  Str. Chiciurei nr.47, Sector 3, ,Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  031872, Romania, Tel. 0213441489, Email:  [email protected], [email protected], [email protected], Fax:  0213465049, Adresa internet (URL):  www.gradinariu.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1240000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 931000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 3, 937, 850.7 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 523900.00
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
8 autosasiuri DAF FAR CF85
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 115514 Denumirea: Furnizare echipamente ? Lot 3
V.1) Data atribuirii contractului 10/12/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GRADINARIU IMPORT EXPORT S.R.L.
Adresa postala:  Str. Chiciurei nr.47, Sector 3, ,Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  031872, Romania, Tel. 0213441489, Email:  [email protected], [email protected], [email protected], Fax:  0213465049, Adresa internet (URL):  www.gradinariu.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 160000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 158950.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 672, 310.8 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 115514 Denumirea: Furnizare echipamente ? Lot 4
V.1) Data atribuirii contractului 10/12/2010
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GRADINARIU IMPORT EXPORT S.R.L.
Adresa postala:  Str. Chiciurei nr.47, Sector 3, ,Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  031872, Romania, Tel. 0213441489, Email:  [email protected], [email protected], [email protected], Fax:  0213465049, Adresa internet (URL):  www.gradinariu.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 668800.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 662000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 2, 800, 061.4 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 115818 Denumirea: Furnizare echipamente ? Lot 2
V.1) Data atribuirii contractului 10/13/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
IRIDEX-GROUP-PLASTIC S.R.L.
Adresa postala:  B-dul Eroilor, Nr.6-8, Localitatea:  Voluntari, Cod postal:  077190, Romania, Tel. 2400844, Email:  [email protected], Fax:  2401005, Adresa internet (URL):  www.iridexplastic.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 792000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 788700.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 3, 335, 964.3 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Masura ISPA nr. 2003/RO/16/P/PE027
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala:  strada Brailei nr.153, Localitatea:  Galati, Cod postal:  800367, Romania, Tel. 0236460027, Fax:  0236460027
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Licitatii
Adresa postala:  strada Domneasca nr.38, Localitatea:  Galati, Cod postal:  800008, Romania, Tel. 0236307720, Email:  [email protected], Fax:  0236307720
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.10.2010 13:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer