Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare de Pachet Oracle Database.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.721.098 RON

Castigatorul Licitatiei: OMNILOGIC S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 72701/25.11.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
U.M.0296 BUCURESTI
Adresa postala: Str. DINU VINTILA Nr. 8, SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021102, Romania, Punct(e) de contact: ANCA FLORESCU, Tel.021.305.47.47, Email: [email protected], Fax: 021.231.49.84
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare de Pachet Oracle Database.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Furnizare de Pachet Oracle Database la sediul beneficiarului din Bucuresti.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare de Pachet Oracle Database.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48210000-3 - Pachete software pentru retele (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 721, 097.6RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1409529/300 Denumirea: Furnizare de Pachet Oracle Database.
V.1) Data atribuirii contractului 10/20/2009
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
OMNILOGIC S.R.L.
Adresa postala: sect.1, sos. Bucuresti-Ploiesti, nr.135, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 075100, Romania, Tel.021/3033100, Email: [email protected];[email protected], Fax: 021/3033164, Adresa internet (URL): www.omnilogic.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3721097.60 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021.310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel - Sectia Contencios Administrativ si Fiscal Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.5, Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030099, Romania, Tel.021/319.51.80, Fax: 021/319.51.80
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor O.u.G.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare 10 zile de la data luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic
Adresa postala: str. Dinu Vintila, nr. 8, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021102, Romania, Tel.021.203.47.47, Email: [email protected], Fax: 021.231.49.84
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.11.2009 18:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer