Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - furnizare de paturi etajate din lemn de brad


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
98.800 RON

Castigatorul Licitatiei: SC EDIRAM SRL
Anunt de atribuire numarul 18681/09.08.2007
Informatii anunt de participare asociat 7886
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA
Adresa postala: Cluj Napoca, str. Constantin Daicoviciu nr. 15, judetul Cluj, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400020, Romania, Punct(e) de contact: Ioan Matei, Tel.0264.401398, Email: [email protected], Fax: 0264.594831
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
furnizare de paturi etajate din lemn de brad
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Cluj Napoca, str.Observatorului nr.34
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
furnizare de paturu etajate din lemn de bard pentru dotarea Complexului Studentesc Observator
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
36133110-6 - Paturi, piese pentru paturi si tapiserii pentru mobilier speciale (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
98, 800RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 17406 Denumirea: Paturi etajate
V.1) Data atribuirii contractului 8/9/2007
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC EDIRAM SRL
Adresa postala: Str. D. Gherea nr.20, bl J, ap. 24, Localitatea: DEJ, Cod postal: 421321, Romania, Tel.0264.216131
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 98800.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: str. Stravopoleos nr. 6 sect. III, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 300238, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected]
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Cluj
Adresa postala: Str.Stefan Cel Mare nr.1, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400238, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al UTC-N
Adresa postala: Str.C-tin Daicoviciu nr.15, Cluj NApoca, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400020, Romania, Tel.0264.401212
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.08.2007 13:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer