Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - furnizare de produse: conducte din otel nealiat


Anunt de participare (utilitati) numarul 2299/14.02.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA AUTONOMAJUDETEANA APA CANAL IASI
Adresa postala: str. Mihail Costachescu nr. 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: RO-700495, Romania, Punct(e) de contact: Danut Repede, Tel.0332-413257, Email: [email protected], Fax: 0332-413230, Adresa internet (URL): www.rajaciasi.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Bursa Romana de Marfuri Terminal Iasi
Adresa postala: strada Banu, nr. 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700127, Romania, Punct(e) de contact: Anca Ursache, Tel.0232222288, In atentia: Anca Ursache, Email: [email protected], Fax: 0232217822, Adresa internet (URL): www.brm.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Bursa Romana de Marfuri Terminal Iasi
Adresa postala: strada Banu, nr. 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: 7000127, Romania, Punct(e) de contact: Anca Ursache, Tel.0232222288, In atentia: Anca Ursache, Email: [email protected], Fax: 0232217822, Adresa internet (URL): www.brm.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Bursa Romana de Marfuri Terminal Iasi
Adresa postala: strada Banu, nr. 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700127, Romania, Punct(e) de contact: Anca Ursache, Tel.0232222288, In atentia: Anca Ursache, Email: [email protected], Fax: 0232217822, Adresa internet (URL): www.brm.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Ap
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
furnizare de produse: conducte din otel nealiat
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: depozitul central al RAJAC Iasi, str. Mihail Costachescu, nr. 6, Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
furnizare de produse: conducte din otel nealiat (cod CPV 27131000-2), conform documentatiei de atribuire.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
27131000-2 - Conducte din otel carbon (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conducte din otel nealiat, conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimata fara TVA: intre 194, 000 si 237, 000RON
II.2.2) Optiuni
Da
eventuala suplimentare va fi de maxim 10%
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
10 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare: 2.600 lei.Garantia de buna executie a contractului: 5% din valoarea contractului de achizitie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, Certificat DGFPCFS, Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale, Certificat de cazier fiscal, Certificat ORC, etc., conform cerintelor din documentatia de atribuire.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabil la 30.06.2006, declaratie privin cifra medie de afaceri, etc., conform cerintelor din documentatia de atribuire.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari efectuate in ultimii 3 ani, autorizatie de livrare de la producator, certificate privind standardele de asiguarare a calitatii, etc., conform cerintelor din documentatia de atribuire.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.03.2007 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 200 RON
Conditii si modalitate de plata: numerar la casieria din str. Banu, nr. 6, Iasi sau prin OP in contul: RO32RNCB0175000991800001
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.03.2007 09:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.03.2007 10:00
Locul: Str. Banu, nr. 6, Iasi (Bursa Romana de Marfuri Terminal Iasi)
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Operatorii economici in nume propriu sau prin reprezentanti legali/persoane imputernicite
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.0213104642, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.anrmap.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios Administrativ
Adresa postala: str. Anastasie Panu, nr. 25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232260600, Fax: 0232217808
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
in termen de 10 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre un act pe care acesta il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departament juridic al Bursei Romane de Marfuri - Terminal Iasi
Adresa postala: str. Banu, nr. 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700127, Romania, Tel.0232222288, Email: [email protected], Fax: 0232217822, Adresa internet (URL): www.brm.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.02.2007 16:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer