Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Furnizare de produse de panificatie si produse lactate pentru elevii din clasele I-VIII din unitatile scolare din invatamantul de stat si privat si pentru copii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din judetul Ilfov, i


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.228.121 RON

Castigatorul Licitatiei: ALBALACT S.A.
Anunt de atribuire numarul 144665/15.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 140812
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL ILFOV - CONSILIUL JUDETEAN
Adresa postala: str. Gh. Manu nr. 18, sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010446, Romania, Punct(e) de contact: Calinoiu Constantin, Tel. +40 2127534/2125693, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 2127534/2125699, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Furnizare de produse de panificatie si produse lactate pentru elevii din clasele I-VIII din unitatile scolare din invatamantul de stat si privat si pentru copii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din judetul Ilfov, in anul scolar 2013-2014?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Gradinitele si Unitatile scolare cu clasele I-VIII din Judetul Ilfov
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?Furnizare de produse de panificatie si produse lactate pentru elevii din clasele I-VIII din unitatile scolare din invatamantul de stat si privat si pentru copii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din judetulIlfov, in anul scolar 2013-2014?
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15511210-8 - Lapte UHT (Rev.2)
15551300-8-Iaurt (Rev.2)
15811300-9-Cornuri (Rev.2)
15821200-1-Biscuiti dulci (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 228, 120.72RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
-
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2013/S048-077838din08.03.2013
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S128-219662din04.07.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 10746 Denumirea: Furnizare de produse lactatepentru elevii din clasele I-VIII din unitatilescolare din invatamant
V.1) Data atribuirii contractului 24.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ALBALACT S.A.
Adresa postala: Oiejdea, Com.Galda de Jos, Dn1, Km.392+600, Localitatea: Oiejdea, Cod postal: 510200, Romania, Tel. +40 0258816425, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 0258816425, Adresa internet (URL): WWW.ALBALACT.RO
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3658882.50 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3228120.72 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 10
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Autoritatea Contractanta poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. In cazul in care ofertantul isi extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei pentru participare, va fi prelungita in mod corespunzator. In situatia in care ofertantul refuza extinderea valabilitatii, acesta va fi exclus din procedura.In situatia in care doua sau mai multe oferte contin acelasi pret, Autoritatea Contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis. Contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Modul de obtinere a Documentatiei de Atribuire: Autoritatea contractanta a publicat toata documentatia in SEAP.Toate clarificarile aferente proiectului vor fi postate pe adresa de internet http: //www.e-licitatie.ro si vor fi semnate de insusire si anexate la Oferta.Toti operatorii economici vor avea acces la toate informatiile care vor apare pe parcursul derularii procedurii de achizitie.Modalitate de plata? Plata pentru Furnizare de produse de panificatie si produse lactate pentru elevii din clasele I-VIII din unitatile scolare din invatamantul de stat si privat si pentru copii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din judetulIlfov, in anul scolar 2013-2014, se va face la sfarsitul fiecarei luni pentru luna anterioarape baza prezentelor primite lunarde la unitatile scolare beneficiare si inbaza fiecarei facturi lunareemisa de furnizor pe baza avizelor de expeditiesi aprobate la plata de catre autoritatea contractanta, in conditiile stabilite in contract.Mod de prezentare a garantiei de participare ? Dovada constituirii garantiei de participare/ instrumentul de garantare se prezinta in original, in plic separat de plicul ofertei, pe care se va mentiona ?Garantie de participare?, pana la data limita de depunere a ofertei.In cazul depunerii de ofertein asociere, garantia de participaretrebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Contractul se inscrieintr-un Program European de distribuire a laptelui in ?coli privind acordarea de ajutor comunitar. Se acorda ajutor comunitar de la Agentia de Plati in Agricultura in baza aprobarii cereri de plata a solicitantului conform ghidului, privind acordareade ajutor comunitar pentru furnizarealaptelui in institutiile scolare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: Sos.Oltenitei, nr.70-111, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041304, Romania, Tel. +40 03195183, Fax: +40 031
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Judetul Ilfov-Consiliul Judetean, Serviciul Juridic, Avizare Legalitate Acte.
Adresa postala: Str.Gheorghe Manu, nr.18, sector 1, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010446, Romania, Tel. +40 0212125697, Email: [email protected], Fax: +40 0212125699
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.10.2013 11:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer