Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare de produse (Dotari) pentru ,,Reabilitare cladire sediu Primarie Spring, reabilitare cladire camin cultural Spring, infiintare baza sportiva in Comuna Spring, Infintare si dotare centru de asistenta dupa programul scolar tip ?After-Scool? in comu


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.260.739 RON

Castigatorul Licitatiei: SC TIPOREX SERVICE SRL
Anunt de atribuire numarul 134820/03.03.2013
Informatii anunt de participare asociat 134304
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA SPRING
Adresa postala: Spring, str. Dostatului, nr.94, judetul Alba, Localitatea: spring, Cod postal: 517765, Romania, Punct(e) de contact: Spring, str. Dostatului, nr.94, judetul Alba, Tel. +04 0258765019, In atentia: OVIDIU MUNTEAN, Email: [email protected], Fax: +04 0258765101, Adresa internet (URL): Spring, str. Dostatului, nr.94, judetul Alba, ,Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: autoritati locale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare de produse (Dotari) pentru , ,Reabilitare cladire sediu Primarie Spring, reabilitare cladire camin cultural Spring, infiintare baza sportiva in Comuna Spring, Infintare si dotare centru de asistenta dupa programul scolar tip ?After-Scool? in comuna Spring ", si Furnizare de Utillaje de interventie pentru componenta? Dotarea cu utilaje de interventie S.V.S.U Spring?, com. Spring, jud. Alba
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Primaria comunei Spring
Codul NUTS: RO121 - Alba
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare de produse (Dotari) pentru , ,Reabilitare cladire sediu Primarie Spring, reabilitare cladire camin cultural Spring, infiintare baza sportiva in Comuna Spring, Infintare si dotare centru de asistenta dupa programul scolar tip ?After-Scool? in comuna Spring ", si Furnizare de Utillaje de interventie pentru componenta? Dotarea cu utilaje de interventie S.V.S.U Spring?, com. Spring, jud. Alba furnizare de material dendrologic pentru "Infiintare baza sportiva in comuna Spring"
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34144213-4 - Vehicule de stingere a incendiilor (Rev.2)
30213300-8-Computer de birou (Rev.2)
34144430-1-Vehicule de curatare a strazilor (Rev.2)
39100000-3-Mobilier (Rev.2)
43210000-8-Utilaje pentru terasamente (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 260, 739RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
128
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S79-129807din20.04.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 194 Denumirea: contract furnizare produse - lot 1
V.1) Data atribuirii contractului 06.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TIPOREX SERVICE SRL
Adresa postala: str VASILE ALECSANDRI , NR 68, Localitatea: ALBA IULIA, Cod postal: 510201, Romania, Tel. 0258812320
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 146452.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 86085.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 195 Denumirea: contract furnizare produse lot 2
V.1) Data atribuirii contractului 06.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TIPOREX SERVICE SRL
Adresa postala: str VASILE ALECSANDRI , NR 68, Localitatea: ALBA IULIA, Cod postal: 510201, Romania, Tel. 0258812320
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 42454.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 25930.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 196 Denumirea: contract furnizare produse lot 3
V.1) Data atribuirii contractului 06.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SIMODOR IMPEX SRL
Adresa postala: B_DUL REVOLUTIEI 1989, BL 108, AP 2, Localitatea: ALBA IULIA, Cod postal: 510174, Romania, Tel. 0258.831222, Fax: 0258.831222
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2289529.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2147000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 196 Denumirea: contract furnizare lot 4
V.1) Data atribuirii contractului 06.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SIMODOR IMPEX SRL
Adresa postala: B_DUL REVOLUTIEI 1989, BL 108, AP 2, Localitatea: ALBA IULIA, Cod postal: 510174, Romania, Tel. 0258.831222, Fax: 0258.831222
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1742.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1724.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): ? Proiect finantat prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR)? Masura 322: Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
VI.2) Alte informatii
NOTA: 1. Ofertele clasate pe primul loc si avand pret egal se vor departaja functie de termenul de livrare.Oferta cu cel mai mic temen de livrare va fi declarata castigatoare.2. Ofertele clasate pe primul loc si avand punctaj egal se vor departaja functie de pretul cel mai mic. Oferta cu cel mai mic pret va fi declarata castigatoare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.03.2013 14:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer