Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare de produse lactate pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, din Municipiul Giurgiu, pentru anul scolar 2009 20


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
49.803 RON

Castigatorul Licitatiei: LACTA S.A.
Anunt de atribuire numarul 71703/06.11.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL GIURGIU
Adresa postala: str. Bucuresti, nr.10, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 080045, Romania, Punct(e) de contact: Pana Lidia, Tel.0372462637, In atentia: Dragomir Florentina, Email: [email protected], Fax: 0246212434, Adresa internet (URL): www.cjgiurgiu.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare de produse lactatepentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de statsi private cu program normal de 4 ore, din Municipiul Giurgiu, pentru anul scolar 2009 2010, perioada 14.09.2009 30.09.2009 ZonaI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: ZonaI - Municipiul Giurgiu
Codul NUTS: RO314 - Giurgiu
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare de produse lactatepentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de statsi private cu program normal de 4 ore, din Municipiul Giurgiu, pentru anul scolar 2009 2010, perioada 14.09.2009 30.09.2009 ZonaI - Municipiul Giurgiu
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15500000-3 - Produse lactate (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
49, 803RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 208 Denumirea: Furnizare de produse lactate ZonaI
V.1) Data atribuirii contractului 9/12/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LACTA S.A.
Adresa postala: Gloriei nr 2, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 080556, Romania, Tel.0246.21.02.25, Email: [email protected], Fax: 0246.21.02.65
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 56443.40 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 49803.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Giurgiu
Adresa postala: str.Portului, nr.13, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 080015, Romania, Tel.0246/212725, Email: [email protected], Fax: 0246/217492
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic din cadrul Consiliului Judetean Giurgiu
Adresa postala: str.Bucuresti, nr.10, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 080045, Romania, Tel.0372462611, Email: [email protected], Fax: 0246/216511, Adresa internet (URL): www.cjgiurgiu.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.11.2009 19:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer