Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare de produse lactate pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat precum si pentru prescolarii din gradinitele de stat cu program normal de 4 ore din sectorul 4.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.795.789 RON

Castigatorul Licitatiei: ALBALACT S.A.
Anunt de atribuire numarul 145797/20.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141954
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA SCOLILOR , LICEELOR SI GRADINITELOR SECTOR 4
Adresa postala: B-dul. Metalurgiei, nr. 89, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041832, Romania, Punct(e) de contact: VASILICA VLAD, Tel. +40 214608593, Email: [email protected], Fax: +40 214601420, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare de produse lactate pentru elevii din invatamantulprimar si gimnazial de stat precum si pentru prescolarii din gradinitele de stat cu program normal de 4 ore din sectorul 4.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Unitatile de invatamant din Sectorul 4(conform anexei de la caietul de sarcini)
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea de produse lactate pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat precum si pentru prescolarii din gradinitele de stat cu program normal de 4 ore din sectorul 4, pentru perioada 01.11.2013-20.06.2014
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15500000-3 - Produse lactate (Rev.2)
15511210-8-Lapte UHT (Rev.2)
15551000-5-Iaurt si alte produse lactate fermentate (Rev.2)
15551300-8-Iaurt (Rev.2)
60000000-8-Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 795, 789.2RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S158-275636din16.08.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4562 Denumirea: Furnizare lapte UHT elevii din inv. primar si gimnazial de stat si prescolarii din gradinite
V.1) Data atribuirii contractului 21.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ALBALACT S.A.
Adresa postala: Oiejdea, Com.Galda de Jos, Dn1, Km.392+600, Localitatea: Oiejdea, Cod postal: 510200, Romania, Tel. +40 0258816425, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 0258816425, Adresa internet (URL): WWW.ALBALACT.RO
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1795789.20 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale : In situatia in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Durata contractului de achizitie publica: 142 zile(elevi clasele V-VIII) ), respectiv 137 zile (prescolari si elevi clasele 0-IV de cursuri, in perioada 01.11.2013-20.06.2014 inclusiv;Modificarea si retragerea ofertei nu este permisa dupa data si ora limita pentru depunerea ofertelor, data precizata conform anuntului de participare.Conditii pentru participantii la sedinta de deschidere: imputernicire scrisa din partea reprezentantului legal al ofertantului, copie act identitate.Reducerea de 50% pt criteriile legate de cifra de afaceri, garantia de participare si garantia de buna executie se aplica IMM-urilor precum si asocierii constituite exclusiv din IMM-uri. Astfel, pentru a beneficia de reducerea mai sus mentionata, documentului care atesta constituirea garantiei de participare i se vor anexa in mod obligatoriudocumentelein original privind incadrarea in categoria IMM (Declaratie pe propria raspundere sau Certificate emise de institutii abilitate ).
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Bucuresti- Sectia Comerciala
Adresa postala: B-dul Unirii nr.37-53, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030833, Romania, Tel. +40 0214083600, Fax: +40 0214083700
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Administratia Scolilor, Liceelor si Gradinitelor Sector 4 - Serviciul Achizitii Publice
Adresa postala: Bd. Metalurgiei nr. 89, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041832, Romania, Tel. +40 0214608593, Fax: +40 0214601420
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.11.2013 11:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer