Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare de produse pentru atelier (nr. 2)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
64.362 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. GIRZ COMPANY SRL
Anunt de atribuire numarul 7981/15.01.2008
Informatii anunt de participare asociat 21455
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Universitatea de Vest din Timisoara
Adresa postala: Bd. Vasile Parvan, nr. 4, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300223, Romania, Punct(e) de contact: Monica Brihan, Tel.0256/592325, Email: [email protected], Fax: 0256/592314, Adresa internet (URL): www.uvt.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare de produse pentru atelier (nr. 2)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Universitatea de Vest din Timisoara, Bd. Vasile Parvan nr. 4, Magazia centrala
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiecte sanitare, Fitinguri de fonta, cupru, radiatoare fonta, cuie, electrozi, baterii monocomanda, robineti
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
26000000-8 - Produse minerale nemetalice (Rev.1)
27000000-5-Metale de baza si produse conexe (Rev.1)
28000000-2-Produse si materiale prefabricate (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
64, 362.49RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 5823 Denumirea: produse atelier nr.2
V.1) Data atribuirii contractului 5/17/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. GIRZ COMPANY SRL
Adresa postala: STR.VERDE, A97, Localitatea: TIMISOARA, Cod postal: 300262, Romania, Tel.0256/246305, Fax: 0256/246305
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 150000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 41087.35 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 5824 Denumirea: produse atelier nr.2
V.1) Data atribuirii contractului 5/17/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. CASAMBIENT SRL
Adresa postala: BD. EROILOR DE LA TISA , NR.79, Localitatea: TIMISOARA, Cod postal: 300562, Romania, Tel.0256/225349, Fax: 0256/308909
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 150000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 23275.14 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021/3199565, Fax: 021/3118093
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic al UVT
Adresa postala: Bd. Vasile Parvan nr. 4, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300223, Romania, Tel.0256/592267, Email: [email protected], Fax: 0256/592314
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.01.2008 14:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer