Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare de produse pentru proiectul SAPARD "Extinderea, modernizarea, si dotarea laboratorului sanitar veterinar si pentru Siguranta Alimentelor Satu Mare, str. Lacrimioarei, nr. 37"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
164.955 RON

Castigatorul Licitatiei: REDOX LAB S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 52051/13.09.2008
Informatii anunt de participare asociat 40829
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Satu Mare
Adresa postala: Str. Lacrimioarei, Nr. 37, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440067, Romania, Punct(e) de contact: Patriciu Gorgan, Tel.0261/715956, Email: [email protected], Fax: 0261/715950, Adresa internet (URL): www.dsv-satu-mare.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: servicii veterinare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare de produse pentru proiectul SAPARD "Extinderea, modernizarea, si dotarea laboratorului sanitar veterinar si pentru Siguranta Alimentelor Satu Mare, str. Lacrimioarei, nr. 37"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: DSVSA Satu Mare, str. Lacrimioarei, nr. 37 Satu Mare, Romania
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de aparatura prin programul SAPRD pentru LSVSA Satu Mare, conform caietului de sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39711124-4 - Congelatoare industriale (Rev.2)
38432000-2-Aparate de analiza (Rev.2)
38433100-0-Spectrometre de masa (Rev.2)
38511000-0-Microscoape electronice (Rev.2)
42122100-1-Pompe pentru lichide (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
164, 955.1RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 7527 Denumirea: Contract furnizare aparatura de laborator SC Redox Lab - lot 4 si lot 5
V.1) Data atribuirii contractului 8/4/2008
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
REDOX LAB S.R.L.
Adresa postala: STR.MARAMURESULUI, NR. 38, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400246, Romania, Tel.0264-439884, Email: [email protected], Fax: 0264-439884
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 313220.73 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 35675.12 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 7526 Denumirea: Contract furnizare aparatura de laborator SC Nitech - lot 3 si lot 7
V.1) Data atribuirii contractului 8/4/2008
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
NITECH S.R.L.
Adresa postala: B-dul Bucurestii Noi, nr. 212A, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 012369, Romania, Tel.021 668 68 19, Email: [email protected], Fax: 021 668 69 30, Adresa internet (URL): www.nitech.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 313220.73 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 92466.90 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 7528 Denumirea: Contract furnizare aparatura de laborator SC Mecro System - lotul 9
V.1) Data atribuirii contractului 8/4/2008
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MECRO SYSTEM S.R.L.
Adresa postala: BD. TIMISOARA, NR. 100P, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061334, Romania, Tel.4447002, Email: [email protected], Fax: 4447005, Adresa internet (URL): www.mecrosystem.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 313220.73 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 36813.08 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect finantat prin programul SAPARD, Masura 1.2 Imbunatatirea structurilor in vederea realizarii controlului de calitate, veterinar sifitosanitar, pentru calitatea produselor alimentare si pentru protectia consumatorilor, in baza contractului de finantare C1.20101263200001/27.09.2006 incheiat intre APDRP si DSVSA Satu Mare.
VI.2) Alte informatii
Toate loturile scoase la licitatie au fost adjudecate.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 / 310.46.42, Email: [email protected], Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel , sectia contencios administrativ si fiscal Oradea
Adresa postala: Str. Parcul Traian, nr. 10, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410033, Romania, Tel.0259/426881, Fax: 0259/415903
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic din cadrul Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Satu Mare
Adresa postala: Str. Lacrimioarei, nr. 37, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440067, Romania, Tel.0261/715956, Fax: 0261/715950
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.09.2008 15:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer