Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - furnizare de produse signalistica


Anunt de participare (utilitati) numarul 2524/19.02.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CN Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti SA
Adresa postala: Str.Calea Bucurestilor, nr.224E, loc.Otopeni, jud.Ilfov, Localitatea: Otopeni, Cod postal: 075150, Romania, Punct(e) de contact: Victoria Mihut, Tel.2041320, Email: [email protected], Fax: 2014990, Adresa internet (URL): www.otp-airport.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
CN AIHCB SA
Adresa postala: Str.Calea Bucurestilor, nr.224E, loc.Otopeni, jud.IlfovBIROUL JURIDIC, Localitatea: Otopeni, Cod postal: 075150, Punct(e) de contact: Oana Cornila, Tel.2041408, Email: [email protected]
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Activitti aeroportuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
furnizare de produse signalistica
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: la sediul CN AIHCB SA, esalonat, pe baza de comenzi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
furnizare afise autocolante de interior si exterior, ecusoane pt.parbriz, etichete autoadezive, autocolante inscriptionari masini, panouri inscriptionate pt.interior si exterior, fete casetate luminoase, panouri metalice si din aluminiu, indicatoare rutiere, bannere
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
28527400-6 - Panouri de semnalizare si articole conexe (Rev.1)
22450000-9-Imprimate nefalsificabile (Rev.1)
25213000-7-Placi, folii, filme, pelicule si benzi din plastic (Rev.1)
25241000-2-Benzi, panglici si forme autocolante din plastic (Rev.1)
25241310-8-Etichete adezive (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform cantitatilor minime si maxime prevazute in Caietul de Sarcini - sectiunea II
Valoarea estimata fara TVA: intre 300, 000 si 880, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie participare=7900RON prin OP in contul CN AIHCB SA;garantie de buna executie 5% din valoarea contractului, fara TVA, prin retineri succesive din sumele facturate
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
contract de asociere, legalizat
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
nu se accepta ajustarea pretului contractului, livrarea se va face la sediul CN AIHCB SA, plata prin OP in 15 zile lucratroare de la livrare si receptie
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificat constatator emis de ORC, certificat atestare fiscala emis de AFP si certificat privind impozitele si taxele locale emis de DITL din cadrul Primariei, conform documentatiei; declaratie privind eligibilitatea, conform Formular H1
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
conform pct.H3 si H4 din Fisa de date: autorizare pt.livrarea produselor, 3 contracte de furnizare produse similare(min.10.000euro/fiecare contract), 3 recomandari din partea unor beneficiari, certificat ISO 9001:2000.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.03.2007 11:00
Documente de plata: DA
Pretul: 60 RON
Conditii si modalitate de plata: Numerar la caseria CN AIHCB SA
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.03.2007 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.03.2007 10:00
Locul: la sediul CN AIHCB SA, Administratie Aeroport
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
comisia de evaluare din cadrul CN AIHCB si imputernicitii legali ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CNSC
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu, nr.38, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.3118090, Fax: 3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr.5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050081, Tel.3195180, Email: [email protected], Fax: 3191649
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CN AIHCB SA - Biroul Juridic
Adresa postala: Str.Calea Bucurestilor, nr.224E, loc.Otopeni, jud.Ilfov, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 075150, Tel.2041408, Fax: 2014990
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.02.2007 14:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer