Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Furnizare de vopsele de ulei si de apa, lacuri pentru lemn si ulei de in sicativat, produse anticorozive si diluanti?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
677.664 RON

Castigatorul Licitatiei: Chempro Chemicals
Anunt de atribuire numarul 143124/06.08.2013
Informatii anunt de participare asociat 138958
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti
Adresa postala: Moliere nr.6-8, sectorul 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011964, Romania, Punct(e) de contact: Serviciului Atribuire Contracte Achizitii, Tel. +40 212080414, In atentia: Camelia Mirela Trandafir, Email: [email protected], Fax: +40 212080403, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
REGIE AUTONOMA
Activitate (activitati)
Altele: Administrare de imobile pe baza de tarife sau contracte.
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Furnizare de vopsele de ulei si de apa, lacuri pentru lemn si ulei de in sicativat, produse anticorozive si diluanti?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locul principal de livrare Strada Maguricea nr.2-4,
sector 2.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare de vopsele de ulei si de apa, lacuri pentru lemn si ulei de in sicativat, produse anticorozive si diluanti conform caietului de sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44812220-3 - Vopsele de apa (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
677, 663.5RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S076-127542din18.04.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1310 Denumirea: FURNIZARE VOPSELE DE APA
V.1) Data atribuirii contractului 09.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Chempro Chemicals
Adresa postala: Strada Uzinei Nr 71, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240401, Romania, Tel. +40 0250702253, Email: [email protected], Fax: +40 0250702254
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 722500.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 443000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 1307 Denumirea: FURNIZARE EMAILURI, GRUNDURI ALCHIDICE, DILUANTI
V.1) Data atribuirii contractului 09.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CESAL S.A.
Adresa postala: SOS. BORSULUI, NR. 31, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410605, Romania, Tel. +40 259452845, Email: [email protected], Fax: +40 259452845, Adresa internet (URL): www.cesal.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 153705.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 153663.50 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 1310B Denumirea: FURNIZARE LACURI LEMN SI ULEI DE IN SICATIVAT
V.1) Data atribuirii contractului 09.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Chempro Chemicals
Adresa postala: Strada Uzinei Nr 71, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240401, Romania, Tel. +40 0250702253, Email: [email protected], Fax: +40 0250702254
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 109500.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 81000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: in cazul in care, dupa derularea etapei de licitatie electronica, se constata ca ofertele clasatepe primul loc, au preturi egale , atunci AC va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor, conform criteriului de atribuire-pretul cel mai scazut.Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute in prezenta Fisa de date a achizitiei, ofertantul are dreptul de a prezenta initial, in conformitate cu prevederile HG 925/2006, o declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul legal sau dupa caz, de catre alta persoana autorizata sa-l reprezinte, prin care sa confirme ca indeplineste criteriile de calificare, astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire.In cazul in care ofertantul uzeaza de dreptul de a depune initial declaratia pe propria raspundere prin care confirma indeplinirea cerintelor de calificare, acesta are obligatia de a completa si prezenta Formularul D.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA SI INTRETINEREAFONDULUIIMOBILIAR SERVICIUL ACHIZITII
Adresa postala: Str. Fabrica de Glucoza nr.3A, sector 2, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020331, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.08.2013 16:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer