Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare dotari pentru Centru After School si centrul de conservare si promovare a patrimoniului cultural traditional al comunei Bistra proeict m 322


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
537.485 RON

Castigatorul Licitatiei: IMPACT MEDIA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 127436/18.11.2011
Informatii anunt de participare asociat 118189
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PRIMARIA COMUNEI BISTRA
Adresa postala: STR. CALEA TURZII, NR. 100, Localitatea: Bistra, Cod postal: 517115, Romania, Punct(e) de contact: MARIN BIRLA, Tel. 0258773105, Email: [email protected], Fax: 0258773105, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare dotari pentru Centru After School si centrul de conservare si promovare a patrimoniului cultural traditional al comunei Bistra proeict m 322
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: comuna Bistra, judetul Alba
Codul NUTS: RO121 - Alba
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie mobilier, Achizitie birotica Achizitie electronice, electrocasnice, vesela, Achizitie scena, sonorizare, luminiAchizitie cort evenimente, Achizitie costume populare, Achizitie cazarmament, rechizite, produse curatenie pentru proeictul integrat "Modernizarea infrastructurii rutiere, de mediu, sociala si culturala in satul Bistra, com Bistra, jud. Alba? ?
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39157000-7 - Piese de mobilier (Rev.2)
31527260-6-Sisteme de iluminat (Rev.2)
39522530-1-Corturi (Rev.2)
42964000-1-Echipament de birotica (Rev.2)
48952000-6-Sistem de sonorizare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
537, 485RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1378/11.07.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare simplificat
Numarul anuntului in JO: 2011/S150-249685din06.08.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 32 Denumirea: CONTRACT FURNIZARE DOTARI CENTRUL AFTER SCHOOL SI CULTURAL
V.1) Data atribuirii contractului 10/3/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
IMPACT MEDIA S.R.L.
Adresa postala: b-dul. 1 Decembrie 1918, nr.68, ap.Camera 1, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510096, Romania, Tel. 0744596675, Email: [email protected], Fax: 0258 831717
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 540262.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 537485.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 426777.00
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Lot nr.1mobilier -SC SONGOLETZU SRL???? 55.555 lei fara TVALot nr.2birotica- SC INFOGRUP SRL............. 62.165 lei fara TVALot nr.4scena, sonorizare, lumini ? SC BIIG S IRIS SRL ..231.657 lei fara TVALot nr.5cort evenimente ? SC KANTOR IMPEX SRL-..... 77.400 lei fara TVA
V.6) Lista de Loturi
1, 3, 2, 4, 5, 6, 7
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FEADR, MASURA 322 DIN PNDR
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Email: [email protected], Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA BISTRA
Adresa postala: BISTRA, STR. CALEA TURZII, 100, JUDETUL ALBA, Localitatea: BISTRA, Cod postal: 517115, Romania, Tel. 0258773105, Email: [email protected], Fax: 0258773105, Adresa internet (URL): www.bistra.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.11.2011 08:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer