Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - furnizare echipament audio-vizual


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
415.178 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. O-VIDEO S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 38218/11.02.2008
Informatii anunt de participare asociat 24108
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICAI. L. CARAGIALEBUCURESTI
Adresa postala: STR. MATEI VOIEVOD NR. 75-77, SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021452, Romania, Punct(e) de contact: Madeleine Lipanescu, Tel.0729.087.690, In atentia: Madeleine Lipanescu, Email: [email protected], Fax: 252.58.81, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
furnizare echipament audio-vizual
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul UNATC - Bucuresti STr. Matei Voievod NR. 75-77, sector 2
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare echipament audio-vizual, asigurarea serviciilor de instalare, configurare, service si training in utilizarea si exploatarea echipamentelor livrate.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
32321200-1 - Echipament audiovizual (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
415, 177.89RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3909 Denumirea: contract de furnizare echipament audio-vizual
V.1) Data atribuirii contractului 12/6/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. O-VIDEO S.R.L.
Adresa postala: str. Calea Bucuresti nr. 61, bl. 61, apt. 30, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500326, Romania, Tel.0268/311.195, Email: [email protected], Fax: 0268/311.195
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 405000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 415177.89 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare al Contestatiilor
Adresa postala: Str. STAVROPOLEOS nr.6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul de achizitii -publice/ consilier juridic al UNATC
Adresa postala: Str. Matei Voievod, nr 75-77, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021452, Romania, Tel.021/252.24.04, Email: [email protected], Fax: 021/252.24.04, Adresa internet (URL): www.unatc.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.02.2008 13:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer