Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare echipament de calcul si de copiere


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
10.798 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. BRAIN COMPUTER SRL
Anunt de atribuire numarul 26482/04.10.2007
Informatii anunt de participare asociat 12652
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSPECTORATUL TERITORIAL DE REGIM SILVIC SI DE VANATOARE RAMNICU VALCEA
Adresa postala: RAMNICU VALCEA, STR. LIVIU REBREANU, NR.17, COD POSTAL 240276, JUD. VALCEA, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240276, Romania, Punct(e) de contact: CATALIN ION BUDEANU, Tel.0250/820218, Email: [email protected], Fax: 0250/820219
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare echipament de calcul si de copiere
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediu autoritate contractanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie tehnica de calcul si de copiere
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30121100-4 - Fotocopiatoare (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
10, 798RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pret
60%
Descriere:
2.
termen de livrare
30%
Descriere:
3.
alte accesorii sau periferice
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 7 Denumirea: Contract de furnizare
V.1) Data atribuirii contractului 10/2/2007
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. BRAIN COMPUTER SRL
Adresa postala: STR. GENERAL MAGHERU, NR.9, BLOC G (parter), Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240276, Romania, Tel.0250736111, Fax: 0350401692
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10798.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
C.N.S.C.
Adresa postala: str. Stavropoleus, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic din cadrul I.T.R.S.V. RM. VALCEA
Adresa postala: str. Liviu Rebreanu, nr.17, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240276, Romania, Tel.0250820218, Email: [email protected], Fax: 0250820219
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.10.2007 13:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer