Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - FURNIZARE echipament didactic pentru investitia in cadrul proiectului integrat ?MODERNIZAREA UNITATILOR DE INVATAMANT: Scoala Generala nr. 1, Scoala Generala nr. 3, Scoala Generala nr. 4, Scoala Generala nr. 5, Scoala Generala nr. 6 din MUNICIPIUL VULCAN?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
353.462 RON

Castigatorul Licitatiei: EURODIDACTICA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 137111/16.10.2012
Informatii anunt de participare asociat 129635
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL VULCAN
Adresa postala: Bd. Mihai Viteazu nr.31, Localitatea: Vulcan, Cod postal: 336200, Romania, Punct(e) de contact: NICOLAE FARA, Tel. +40 254570340, Email: [email protected], Fax: +40 254571910, Adresa internet (URL): www.e-vulcan.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
FURNIZARE echipament didactic pentru investitia in cadrul proiectului integrat ?MODERNIZAREA UNITATILOR DE INVATAMANT: Scoala Generala nr. 1, Scoala Generala nr. 3, Scoala Generala nr. 4, Scoala Generala nr. 5, Scoala Generala nr. 6 din MUNICIPIUL VULCAN?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Scoala Generala nr. 1, Scoala Generala nr. 3, Scoala Generala nr. 4, Scoala Generala nr. 5, Scoala Generala nr.6, localitatea VULCAN, judetul HUNEDOARA
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare echipament didactic in vederea dotarii laboratoarelor de fizica, chimie, biologie, a cabinetelor de geografie, istorie, matematica si a salilor si terenurilor de sport pentru Scoala Generala nr. 1, Scoala Generala nr.3, Scoala Generala nr. 4, Scoala Generala nr. 5, Scoala Generala nr. 6 din MUNICIPIUL VULCAN
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39162000-5 - Material de instruire (Rev.2)
22114300-5-Harti (Rev.2)
37420000-8-Echipament de gimnastica (Rev.2)
37450000-7-Echipament pentru sporturi in aer liber si de teren (Rev.2)
38000000-5-Echipamente de laborator, optice si de precizie (cu exceptia ochelarilor) (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
353, 462.44RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
19824/14.06.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S129-214036din07.07.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 27259 Denumirea: Lot 1: material de instruire pentru dotarea laboratoarelor si cabinetelor de specialitate
V.1) Data atribuirii contractului 25.09.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EURODIDACTICA S.R.L.
Adresa postala: STR DRUMUL GARII BALOTESTI, NR 20, Localitatea: Otopeni, Cod postal: 023832, Romania, Tel. 0212425082, Email: [email protected], Fax: 0212425083, Adresa internet (URL): www.eurodidactica.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 39958.82 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 19011.63 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 27260 Denumirea: LOT 2: Produse reprezentand harti pentru dotarea laboratoarelor si cabinetelor de specialitate
V.1) Data atribuirii contractului 25.09.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EURODIDACTICA S.R.L.
Adresa postala: STR DRUMUL GARII BALOTESTI, NR 20, Localitatea: Otopeni, Cod postal: 023832, Romania, Tel. 0212425082, Email: [email protected], Fax: 0212425083, Adresa internet (URL): www.eurodidactica.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 31546.22 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 29445.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 27261 Denumirea: LOT 3: echipamente de laborator pentru dotarea laboratoarelor si cabinetelor de specialitate
V.1) Data atribuirii contractului 25.09.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EURODIDACTICA S.R.L.
Adresa postala: STR DRUMUL GARII BALOTESTI, NR 20, Localitatea: Otopeni, Cod postal: 023832, Romania, Tel. 0212425082, Email: [email protected], Fax: 0212425083, Adresa internet (URL): www.eurodidactica.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 258335.33 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 123500.81 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 27098 Denumirea: LOT 4: Produse pentru dotarea salilor si terenurilor de sport
V.1) Data atribuirii contractului 24.09.2012
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INTER SPORT S.R.L.
Adresa postala: str. G. Baritiu, nr. 22, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400027, Romania, Tel. +40 264591996, Email: [email protected], Fax: +40 264591996, Adresa internet (URL): www.inter-sport.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 257680.03 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 181505.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007 ? 2013, in cadrul Axei prioritare 3 ?Imbunatatirea infrastructurii sociale?, Domeniul major de interventie 3.4 ?Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua?.
VI.2) Alte informatii
In situatia in care exista doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc, avand acelas pret, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuitofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Documentele redactate intr-o alta limba vor fi traduse obligatoriu in limba romana.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Vulcan
Adresa postala: Bd. Mihai Viteazu nr. 31, Localitatea: Vulcan, Cod postal: 336200, Romania, Tel. +40 254570340, Email: [email protected], Fax: +40 254571910, Adresa internet (URL): www.e-vulcan.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.10.2012 13:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer