Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - FURNIZARE ECHIPAMENT MEDICAL IN CADRUL PROIECTULUI MODERNIZAREA, REABILITAREA SI DOTAREA CU ECHIPAMENTE DE SPECIALITATE A AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI ORASULUI MACIN, JUDETUL TULCEA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
9.100.000 RON

Castigatorul Licitatiei: TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 143973/01.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 140466
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORASUL MACIN (PRIMARIA ORASULUI MACIN)
Adresa postala: Macin, Str. Florilor nr.1, jud. Tulcea, Localitatea: Macin, Cod postal: 825300, Romania, Punct(e) de contact: Marian Jalea, Tel. +40 0240571354, Email: [email protected], Fax: +40 0240571102, Adresa internet (URL): www.primariaorasuluimacin.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
FURNIZARE ECHIPAMENT MEDICAL IN CADRUL PROIECTULUI MODERNIZAREA, REABILITAREA SI DOTAREA CU ECHIPAMENTE DE SPECIALITATE A AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI ORASULUI MACIN, JUDETUL TULCEA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Orasul Macin, str. Mircea Voda, nr. 34, judetul Tulcea
Codul NUTS: RO225 - Tulcea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectul urmareste reabilitarea si modernizarea Ambulatoriului orasenesc al orasului Macin si achizitionarea, instalarea si punerea in functiune a aparaturii medicale in cadrul investitiei MODERNIZAREA, REABILITAREA SI DOTAREA CUECHIPAMENTE DESPECIALITATE A AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI ORASULUI MACIN, JUDETUL TULCEA, conform fiselor tehnice ale echipamentelor medicale din cadrul proiectului tehnic.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2)
51410000-9-Servicii de instalare de echipament medical (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
9, 100, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S103-175814din30.05.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 11181 Denumirea: Contract de furnizare echipamente medicale
V.1) Data atribuirii contractului 01.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY S.R.L.
Adresa postala: STR. Calusei nr 69 A, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400489, Romania, Tel. +4 0264599331, Email: [email protected], [email protected], Fax: +4 0264596270
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9100000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POR Axa 3 ? DMI 3.1, cod SMIS 32645
VI.2) Alte informatii
Toate documentele prezentate in alta limba vor fi insotite de traducere legalizata in limba romana.In cazul in care ofertantii clasati pe locul I prezinta oferte financiare egale se va solicita reofertare in plic inchis pana la obtinerea departajarii.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic al Primariei orasului Macin
Adresa postala: Strada Florilor, nr. 1, Localitatea: Macin, Cod postal: 825300, Romania, Tel. +40 240571354, Email: [email protected], Fax: +40 240571102, Adresa internet (URL): www.primariaorasuluimacin.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.10.2013 09:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer