Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - furnizare echipament sportiv suplimentar JO Sochi


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
41.355 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. PAX CREATIVE SPORTS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 144162/08.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comitetul Olimpic si Sportiv Roman
Adresa postala: B-dul. MARASTI, nr.20A, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010073, Romania, Punct(e) de contact: Mioara Micu, Tel. +40 0213101198, Email: [email protected], Fax: +40 0213150490, Adresa internet (URL): www.cosr.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organizatie neguvernamentala de interes public
Activitate (activitati)
Altele: Sport
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
furnizare echipament sportiv suplimentar JO Sochi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: B-dul. Marasti, nr. 20A, sector 1, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Act. additional nr.1 la contractual de furnizare echipament sportive nr.843/28.10.2013
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
18412100-1 - Treninguri (Rev.2)
18820000-3-Incaltaminte pentru sport (Rev.2)
18931000-4-Genti de voiaj (Rev.2)
18931100-5-Rucsacuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
41, 355RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 843 Denumirea: Act aditional nr.1 la ctr.843 -furnizare echipament suplimentar JO Sochi
V.1) Data atribuirii contractului 30.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. PAX CREATIVE SPORTS S.R.L.
Adresa postala: Strada Popa Tatu nr.21 et.2 ap.4 sect.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061493, Romania, Tel. 0214442903, Email: [email protected], Fax: 0214442903
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 41355.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.02.2014 12:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer