Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare echipamente criptare, rutere si switch-uri


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
39.900 RON

Castigatorul Licitatiei: PRAGMA COMPUTERS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 146912/22.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143745
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Afacerilor Externe
Adresa postala: Directia Administrarea Patrimoniului si Achizitii, b-dul Aviatorilor nr. 50, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011864, Romania, Punct(e) de contact: Iulica lutan, Tel. +40 4311870, In atentia: Mihai Coriolan Costa, director DAPA, Email: [email protected], Fax: +40 3102179, Adresa internet (URL): www.mae.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare echipamente criptare, rutere si switch-uri
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Bucuresti, sediul central MAE
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare echipamente criptare, rutere si switch-uri
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
32413100-2 - Rutere de retea (Rev.2)
32422000-7-Componente de retea (Rev.2)
32552430-0-Echipament de codare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
39, 900RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S191-329148din02.10.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 115 Denumirea: Contract de furnizare echipamente tip router
V.1) Data atribuirii contractului 09.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PRAGMA COMPUTERS S.R.L.
Adresa postala: str. General Mihail Cerchez nr.23, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040593, Romania, Tel. (021)3325925; (021)3325930; (021)3321664, Email: [email protected], Fax: (021)3321664, Adresa internet (URL): www.pragma.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 51370.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 39900.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 116 Denumirea: Contract de furnizare echipamente tip switch
V.1) Data atribuirii contractului 09.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ORANGE ROMANIA S.A.
Adresa postala: Bdul Lascar Catargiu nr. 51-53, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010665, Romania, Tel. +40 212033000, Email: [email protected], Fax: +40 212037916, Adresa internet (URL): www.orange.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 90423.40 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 86180.15 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 113 Denumirea: Contract de furnizare echipamente de criptare
V.1) Data atribuirii contractului 09.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SUNSMART INTEGRARE IT SRL
Adresa postala: Str. Gheorghe Doja nr.5, Bloc 36, Scara C1, Etaj 6, Ap.19, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 107071, Romania, Tel. +40 729555431, Email: [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 890524.26 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 890521.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). In cazul in care mai multe oferte admisibile au acelasi cel mai mic pret ofertat, ofertantii aflati in aceasta situatie vor proceda la depunerea unei noi oferte financiare in plic inchis, in urma solicitarii autoritatii contractante. Toate certificatele/documentele solicitate trebuie sa fie prezentate conf. art. 5 din Ordinul nr. 509/2011 al ANRMAP, impreuna cu stampila si semnatura reprezentantului legal al ofertantului. Documentele emise de societati de asigurare si/sau banci vor fi inaintate in forma originala. Documentele emise de autoritatile competente vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor. Pentru documentele in care legea nu prevede un termen de valabilitate: acestea vor fi emise nu mai devreme de 30 de zile calculate pana la termenul limita de primire a ofertelor. In cazul in care documentele sunt emise in alta limba decat limba romana, acestea vor fi insotite de o traducere autorizata in limba romana. Persoana care este autorizata sa semneze declaratiile/formularele, va depune dovada (documentul emis de catre o autoritate competenta, de exemplu Registrul Comertului) capacitatii sale de reprezentant legal al operatorului economic; iar in cazul cand respectiva persona nu este reprezentantul legal al operatorului economic, va atasa o imputernicire semnata de catre acesta. In situatia in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, fiecare membru de grup va inainta toate documentele si formularele mai sus mentionate. Persoana desemnata pentru participarea la sedinta de deschidere, va prezenta imputernicirea scrisa pentru participare emisa de reprezentantul autorizat al societatii respective.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Afacerilor Externe - Directia Juridic Legislatie si Contencios
Adresa postala: Aleea Modrogoan nr. 14, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011822, Romania, Tel. +40 214311444, Email: [email protected], Fax: +40 213192374, Adresa internet (URL): www.mae.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.01.2014 14:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer