Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare echipamente medicale in cadrul proiectului ?Reabilitarea, Modernizarea si Echiparea Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
545.000 RON

Castigatorul Licitatiei: MEDIKA H & S IMPEX S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 133619/30.10.2012
Informatii anunt de participare asociat 130092
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL VASLUI
Adresa postala: Stefan cel Mare nr 79, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730168, Romania, Punct(e) de contact: Popica Nelu, Tel. +40 235361095, In atentia: Chircu Mihaela, Email: [email protected], Fax: +40 235361091, Adresa internet (URL): www.cjvs.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare echipamente medicale in cadrul proiectului ?Reabilitarea, Modernizarea si Echiparea Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, mun. Vaslui
Codul NUTS: RO216 - Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionare de echipamente si dispozitive medicale si de laborator pentru dotarea SPITALULUI JUDETEANDE URGENTA VASLUI, in cadrul proiectului?Reabilitarea, Modernizarea si EchipareaSpitalului Judetean de Urgenta Vaslui?Prin contractul prezentei proceduri se solicita furnizarea, instalarea si punerea in functiune a echipamentelor medicale, la caracteristicile si indicatorii de performanta din CAIETUL DE SARCINI al prezentei documentatii
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2)
38000000-5-Echipamente de laborator, optice si de precizie (cu exceptia ochelarilor) (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
545, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S48-078773din09.03.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 7688 Denumirea: Furnizare echipamente medicale proiectului Reab., modern.echipare Spital Judetean De Urgenta Vaslu
V.1) Data atribuirii contractului 22.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDIKA H & S IMPEX S.R.L.
Adresa postala: STR. 9 MAI, NR. 23C, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430274, Romania, Tel. 0729-571352, 0262/216641, Email: [email protected], Fax: 0262-216641, Adresa internet (URL): www.medika.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 301198.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 301000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
11
Contract nr: 7689 Denumirea: Furnizare echipamente medicale proiect rea., modern. echipare Spital Judetean de Urgente Vaslui
V.1) Data atribuirii contractului 22.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DRAGER MEDICAL ROMANIA S.R.L.
Adresa postala: Str.Nisipari nr.14B-16, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014125, Romania, Tel. 233 10 60, Email: [email protected], Fax: 233 11 30
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 433230.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 203888.37 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
12
Contract nr: 7685 Denumirea: Furnizare echipamente medicale proiect Reab. modern, echipare Spital Judetean de Urgen'a Vaslui
V.1) Data atribuirii contractului 22.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDIKA H & S IMPEX S.R.L.
Adresa postala: STR. 9 MAI, NR. 23C, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430274, Romania, Tel. 0729-571352, 0262/216641, Email: [email protected], Fax: 0262-216641, Adresa internet (URL): www.medika.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 789528.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 789000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
Contract nr: 7675 Denumirea: Furnizare echipamente medicale proiect Reab., modern. echipare Spital Judetean de Urgenta Vaslui
V.1) Data atribuirii contractului 22.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Medist S.A.
Adresa postala: Str. Caraiman, nr. 65, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050688, Romania, Tel. +40 214115770, Email: [email protected], Fax: +40 214105446
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 815911.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 814000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 45
V.6) Lista de Loturi
7
Contract nr: 7686 Denumirea: Furnizare echipamente medicale proiect Reab., moderm., echipare Spital Judetean de Urgenta Vaslui
V.1) Data atribuirii contractului 22.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDIKA H & S IMPEX S.R.L.
Adresa postala: STR. 9 MAI, NR. 23C, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430274, Romania, Tel. 0729-571352, 0262/216641, Email: [email protected], Fax: 0262-216641, Adresa internet (URL): www.medika.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 545593.80 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 545000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
9
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 3 ?Imbunatatirea infrastructurii sociale?, Domeniul major de interventie 3.1 ??Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate?
VI.2) Alte informatii
- Participantii pot oferta pentru unul sau mai multe loturi prezentate in aceasta documentatie, dar pentru toate produsele ce intra in componenta lotului respectiv.In cazul depunerii unor oferte in care nu sunt cuprinse in totalitate produsele care fac parte din lotul respectiv, oferta pentru acel lot va fi respinsa ca neconforma- Durata contractului: De la data semnarii acestuia de catre ambele parti, pana la data efectuarii ultimei plati, dar nu mai tarziu de 09.07.2014;
-In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contrcatanta va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii ofertelor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Vaslui
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare , nr. 54, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730171, Romania, Tel. +40 235311032, Email: [email protected], Fax: +40 235311582
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Vaslui ? Compartimentul juridic contencios
Adresa postala: str. Stefan cel Mare nr. 79, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730168, Romania, Tel. +40 235361089, Fax: +40 235361090
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
25.10.2012 12:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer