Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare echipamente medicale in cadrul proiectului ?Reabilitarea, Modernizarea si Echiparea Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.735.448 RON

Castigatorul Licitatiei: ROMBIOMEDICA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 141504/20.06.2013
Informatii anunt de participare asociat 137618
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL VASLUI
Adresa postala: Stefan cel Mare nr 79, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730168, Romania, Punct(e) de contact: Popica Nelu, Tel. +40 235361095, In atentia: Chircu Miharla, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 235361091, Adresa internet (URL): www.cjvs.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare echipamente medicale in cadrul proiectului ?Reabilitarea, Modernizarea si Echiparea Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Judetean de Urgente Vaslui, str. Stefan cel Mare nr., mun. Vaslui
Codul NUTS: RO216 - Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionare de echipamente si dispozitive medicale pentru dotarea SPITALULUI JUDETEANDE URGENTA VASLUI, in cadrul proiectului?Reabilitarea, Modernizarea si EchipareaSpitalului Judetean de Urgenta Vaslui?Prin contractul prezentei proceduri se solicita furnizarea, instalarea si punerea in functiune a echipamentelor medicale, la caracteristicile si indicatorii de performanta din CAIETUL DE SARCINI al prezentei documentatii
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 735, 448RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S016-022794din23.01.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 5487 Denumirea: Furnizare echipamente medicale proiect - Reab., Modern. si Echip. Spital Jud. de Urgenta Vaslui
V.1) Data atribuirii contractului 18.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMBIOMEDICA S.R.L.
Adresa postala: str. Paris, nr. 49, sect.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011815, Romania, Tel. +40 212302390, Email: [email protected], Fax: +40 212302390, Adresa internet (URL): www.rombiomedica.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 831900.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 831858.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 5488 Denumirea: Furnizare echipamente medicale proiect -Reab., Modern. si Echip. Spital Jud. de Urgenta Vaslui
V.1) Data atribuirii contractului 18.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMBIOMEDICA S.R.L.
Adresa postala: str. Paris, nr. 49, sect.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011815, Romania, Tel. +40 212302390, Email: [email protected], Fax: +40 212302390, Adresa internet (URL): www.rombiomedica.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 152300.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 152290.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 5489 Denumirea: Furnizare echipamente medicale proiect - Reab., Modern. si Echip. Spital Jud. de Urgenta Vaslui
V.1) Data atribuirii contractului 18.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BTL ROMANIA APARATURA MEDICALA S.R.L.
Adresa postala: STR. ARH. ALEXANDRU SAVULESCU NR 10, SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021982, Romania, Tel. 326.53.20, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: 326.53.20, Adresa internet (URL): WWW.BTL.RO
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1751612.43 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1751300.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 3 ?Imbunatatirea infrastructurii sociale?, Domeniul major de interventie 3.1 ??Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate
VI.2) Alte informatii
Participantii pot oferta pentru unul sau mai multe loturi prezentate in aceasta documentatie, dar pentru toate produsele ce intra in componenta lotului respectiv.In caz contrar, oferta pentru acel lot va fi respinsa ca neconforma- Durata contractului: De la data semnarii acestuia de catre ambele parti, pana la data efectuarii ultimei plati, dar nu mai tarziu de 09.07.2014-In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contrcatanta va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii ofertelor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Vaslui
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare nr. 54, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730171, Romania, Tel. +40 235311032, Email: [email protected], Fax: +40 235311582
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Vaslui ? Compartimentul juridic contencios
Adresa postala: str. Stefan cel Mare nr. 79, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730168, Romania, Tel. +40 235361089, Fax: +40 235361090
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.06.2013 14:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer