Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare echipamente medicale pentru obiectivul de investitii: "Reabilitarea ambulatorului Clinicii de Chirurgie cranio-Maxilo Faciala din cadrul Spitalului Clinic Municipal din Timisoara".


Anunt de intentie numarul 19825/16.04.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Timisoara
Adresa postala:  Bv. C.D.Loga nr.1, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300030, Romania, Punct(e) de contact:  Serviciul Achizitii Publice, Tel. 0256-408453, In atentia:  Ec. Corina Coroian, Email:  [email protected], Fax:  0256-408477/204177, Adresa internet (URL):  www.primariatm.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.B: OBIECTUL CONTRACTULUI (FURNIZARE SAU SERVICII)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Furnizare echipamente medicale pentruobiectivul de investitii: "Reabilitarea ambulatorului Clinicii de Chirurgie cranio-Maxilo Faciala din cadrul Spitalului Clinic Municipal din Timisoara".
II.2) Tipul de contract si locul de livrare sau de prestare
Furnizare
Locul principal de livrare sau de executare : Ambulatoriul Clinicii de Chirurgie cranio-Maxilo Faciala din cadrul Spitalului Clinic Municipal din Timisoara
Cod NUTS: RO424 - Timis
II.3) Descrierea succinta a naturii si a cantitatii sau a valorii bunurilor sau serviciilor
Valoarea estimata fara TVA: 835, 500RON
Echipamente medicale pentru?Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriului Clinicii de Chirurgie Cranio ? Maxilo ? Faciala din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta - Timisoara?, in conformitate cu specificatiile tehnice prevazute in Fisele tehnice ale fiecarui lot.
Impartire in loturi
Da
II.4) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2)
II.5) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 27.04.2011
II.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.7)
Informatii suplimentare
Proiectul, in cadrul caruia este prevazuta furnizarea de echipamente medicale care face obiectul acestei procedurii de achizitie, este inclus in lista de proiecte din Planul Integrat de Dezvoltare al ?Polului de crestere Timisoara? si se incadreaza in obiectivul Obiectiv 3: Asigurarea unui mediu social intercultural, coeziv si stabil, favorabil progresului, Politica 3.3. Cresterea performantelor serviciilor de sanatate si asistenta sociala, Programul 3.3.1. Dezvoltarea echilibrata in teritoriu a unei infrastructuri adecvate pentru desfasurarea actului medical si dotarea cu echipamente performante.
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Echipamentele medicale sunt incluse inproiectulReabilitarea, modernizarea , dezvoltarea Ambulatorului Clinicii de Chirurgie Cranio-Maxilo-Faciala din Timisoara- contract de finatare nr. 940 din 18.10.2010, COD SMIS 12112.
VI.2) Alte informatii
Buget local, buget stat si Fondul European de Dezvoltare Europeana.Loturile acestei proceduri sunt descrise in cadrul anexei B (Loturile 5; 6;8;9;12;13;14, 15). Loturile care nu se regasesc in cadrul anexei B(Loturile: 1;2;3;4;7;10;11) sunt in faza de incheiere a contractului de achizitie publica ca urmare a desfasurarii procedurii de achizitie publica prin licitatie deschisa cu faza finala licitatie electronica-anunt participare in SEAP nr.113552/29.12.2010
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
Legislatia in domeniul protectiei mediului: www.mmediu.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.mmuncii.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.04.2011 13:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer