Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ,,Furnizare echipamente pentru centrele de procesare ale Bancii Nationale a Romaniei?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
309.195 RON

Castigatorul Licitatiei: EUTRON INVEST ROMANIA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 142197/06.06.2013
Informatii anunt de participare asociat 137078
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Banca Nationala a Romaniei
Adresa postala: str. Lipscani, 25, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030051, Romania, Punct(e) de contact: Mihaela Nita, Tel. +40 311323222, In atentia: Cristiana Cretulescu, Email: [email protected], Fax: +40 213110162, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Banca Centrala
Activitate (activitati)
Altele: Politica monetara
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
, ,Furnizare echipamente pentru centrele de procesare ale Bancii Nationale a Romaniei?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Banca Nationala a Romaniei
Sucursala Regionala Bucuresti
SRCluj;SRIasi;SRTimis
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Dotarea centrelor de procesare ale Bancii Na?ionale a Romaniei cu echipamente noi.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30123630-2 - Masini de rulare in fisicuri a monedelor (Rev.2)
30132200-5-Masini de numarat bancnote (Rev.2)
42921330-0-Masini de ambalare (Rev.2)
48921000-0-Sisteme de automatizare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
309, 195RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S043-068543din01.03.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 33 Denumirea: Furnizare masini de numarat si infisicat monede si masini de numarat bancnote
V.1) Data atribuirii contractului 04.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EUTRON INVEST ROMANIA S.R.L.
Adresa postala: B-dul Lacul Tei, nr. 69, bloc 5, sc. 1, et. 5, ap. 17, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 23011, Romania, Tel. 233.13.45; 233.46; 233.13.47; 233.13.48, Email: [email protected], Fax: 233.13.49, Adresa internet (URL): www.eutron.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 289998.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 33 Denumirea: Furnizare masini de numarat si infisicat monede si masini de numarat bancnote
V.1) Data atribuirii contractului 04.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EUTRON INVEST ROMANIA S.R.L.
Adresa postala: B-dul Lacul Tei, nr. 69, bloc 5, sc. 1, et. 5, ap. 17, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 23011, Romania, Tel. 233.13.45; 233.46; 233.13.47; 233.13.48, Email: [email protected], Fax: 233.13.49, Adresa internet (URL): www.eutron.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7998.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 32 Denumirea: Furnizare masini de banderolat
V.1) Data atribuirii contractului 28.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROPECO BUCURESTI S.R.L.
Adresa postala: Str. Industriilor, nr. 10, Etaj 1, Localitatea: Chiajna, Cod postal: 077040, Romania, Tel. +40 213173750, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 213173906, Adresa internet (URL): www.ropeco.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11199.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Referitor la clarificari: Solicitarile de clarificari cu privire la documentatia de atribuire se vor face numai in scris.Mod de transmitere: fax (0213158294) si e-mail ([email protected]).Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari: conform prevederilor art. 78, 79 din OUG 34/2006, de regula, in trei zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari din partea operatorului economicReferitor la forma de asociere: Toti membrii asociatiei trebuie sa prezinte documentele privind situatia personala.?Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale si clasate pe primul loc se va face prin prezentarea de noi oferte financiare cu noi pre?uri pentru produsele solicitate(in plic sigilat) care vor fi deschise de comisia de evaluare.?Reprezentantii ofertantilor pot asista la deschiderea ofertelor doar cu imputernicire scrisa si semnata de persoanele competente, inso?ita de copia actului de identitate (Imputernicirea va mentiona nivelul de delegareal reprezentantului).In cazul ofertantilor de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere legalizata a acestora in limba romana.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Banca Nationala a Romaniei ? Directia Juridica
Adresa postala: str. Doamnei, nr. 8, sect. 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030051, Romania, Tel. +40 213158087, Fax: +40 203126484
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.06.2013 10:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer