Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare Echipamente, servicii si consumabile pentru realizarea retelelor locale ale birourilor electorale


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.734.220 RON

Castigatorul Licitatiei: SC Net Consulting SRL
Anunt de atribuire numarul 47159/17.07.2008
Informatii anunt de participare asociat 36661
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA
Adresa postala: B-dul Libertatii nr.16, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70542, Romania, Punct(e) de contact: Angel Duma, Tel.3181818, Email: [email protected], Fax: 3181833, Adresa internet (URL): www.insse.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: sistemul statistic national
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare Echipamente, servicii si consumabile pentru realizarea retelelor locale ale birourilor electorale
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediile Birourilor Electorale de circumscriptie Judetene, de Sector si BEC
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Echipamente, servicii si consumabile pentru realizarea retelelor locale ale birourilor electorale
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30236000-2 - Echipament de tehnologie informatica (Rev.1)
30192112-9-Cerneala pentru imprimante (Rev.1)
50312000-5-Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 734, 220RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3709 Denumirea: Furnizare echipamente, servicii si consumabile pt realizarea retelelor locale ale Birourilor ele
V.1) Data atribuirii contractului 5/30/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Net Consulting SRL
Adresa postala: Str. Stirbei Voda nr.150, Localitatea: Bucuresti9, Cod postal: 010503, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1734220.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliu National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Strada Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel, Sectia contencios administrativ si fiscal
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr.5, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.0213195180, Email: [email protected], Fax: 0213191674, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
INS - serviciul juridic si contencios
Adresa postala: Bulevardul Libertatii, nr.16, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050706, Romania, Tel.0213181842, Email: [email protected], Fax: 0213181851, Adresa internet (URL): www.insse.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.07.2008 13:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer