Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare echipamente si materiale cercetare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
40.242 RON

Castigatorul Licitatiei: BETAN COMPUTERS SERV S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 75019/29.12.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI
Adresa postala: str splaiul independentei 169, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050098, Romania, Punct(e) de contact: Sebestean Anghel, Tel.021/318.05.11, In atentia: Cilt lili, Email: [email protected], Fax: 021/314.00.15
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare echipamente si materiale cercetare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SUUB-STR.SPL.INDEPENDENTEI NR.169, SECTOR 5, BUCURESTI
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Conform caiet de sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30213100-6 - Computere portabile (Rev.2)
30125100-2-Cartuse de toner (Rev.2)
30213000-5-Computere personale (Rev.2)
30232100-5-Imprimante si trasatoare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
40, 242.34RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Produsele in cauza sunt fabricate exclusiv in scopuri de cercetare, experimentare, studiu sau dezvoltare in conditiile mentionate in directiva relevanta
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
30065
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 30817 Denumirea: Echipamente cercetare
V.1) Data atribuirii contractului 7/15/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BETAN COMPUTERS SERV S.R.L.
Adresa postala: sect.3, str.Campia Libertatii, nr.29, bl.B6, sc.D, et.4, ap.135, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030198, Romania, Tel.0213127204, Email: [email protected], Fax: 0213127204; 3120627, Adresa internet (URL): www.beta-n.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 20144.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 30818 Denumirea: Materiale cercetare
V.1) Data atribuirii contractului 7/15/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BETAN COMPUTERS SERV S.R.L.
Adresa postala: sect.3, str.Campia Libertatii, nr.29, bl.B6, sc.D, et.4, ap.135, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030198, Romania, Tel.0213127204, Email: [email protected], Fax: 0213127204; 3120627, Adresa internet (URL): www.beta-n.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 20144.66 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR.STAVROPOLEOS NR.6, SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021/310.46.42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Art.255 si 256 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
BIROU JURIDIC SUUB
Adresa postala: STR.SPL.INDEPENDENTEI NR.169, SECTOR 5, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 050098, Romania, Tel.021/318.05.11, Fax: 021/314.00.15
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.12.2009 14:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer