Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare echipamente/dispozitive medicale pentru dotarea Compartimentului de recuperare medicala cardiovasculara din cadrul Proiectului ,,Compartiment de recuperare medicala cardiovasculara din judetul Bacau, in cadrul Spitalului Municipal de Urgenta Moi


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
950.060 RON

Castigatorul Licitatiei: BTL ROMANIA APARATURA MEDICALA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 146274/10.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142539
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Moinesti
Adresa postala: str. V. Alecsandri, nr. 14, Localitatea: Moinesti, Cod postal: 605400, Romania, Punct(e) de contact: Rodica Bejan, Tel. +40 0234363680, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0234365428, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare echipamente/dispozitive medicale pentru dotarea Compartimentului de recuperare medicala cardiovasculara din cadrul Proiectului , ,Compartiment de recuperare medicala cardiovasculara din judetul Bacau, in cadrul Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti, str. Zorilor, nr. 1
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare de echipamente si dispozitive medicale din cadrul proiectului "Compartiment de recuperare medicala cardiovasculara din judetul Bacau, in cadrul Spitalului municipal de Urgenta Moinesti"
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2)
33112000-8-Echipament de imagistica ecografica, cu ultrasunete si Doppler (Rev.2)
33157500-0-Camere hiperbare (Rev.2)
33171200-1-Instrumente pentru reanimare (Rev.2)
33195100-4-Monitoare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
950, 060RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S173-298766din06.09.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 144 Denumirea: Furnizare echip./dispoz medicale pentru dotare Comp. de recuperare med. cardiovasculara mun Moinesti
V.1) Data atribuirii contractului 05.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BTL ROMANIA APARATURA MEDICALA S.R.L.
Adresa postala: STR. ARH. ALEXANDRU SAVULESCU NR 10, SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021982, Romania, Tel. +40 213265320, Email: [email protected], Fax: +40 213265320, Adresa internet (URL): WWW.BTL.RO
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 141895.16 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 141891.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 133 Denumirea: Furnizare 1 buc Ecocardiograf
V.1) Data atribuirii contractului 20.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDIST IMAGING & P.O.C. S.R.L.
Adresa postala: Str. Ion Urdareanu, Nr. 34, Biroul 34A, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050688, Romania, Tel. +40 214107024/ +40 722388215, Email: [email protected], Fax: +40 214107028, Adresa internet (URL): www.medist-ipoc.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 165322.58 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 164890.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 132 Denumirea: Furnizare 1 buc camera hiperbara
V.1) Data atribuirii contractului 20.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Alera Tech srl
Adresa postala: Str. Soveja 114, Bl. DR33, Sc. C, Et. II, Ap. 41, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900362, Romania, Tel. +40 745183260, Email: [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 725806.45 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 643279.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Pentru departajarea ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic si contencios din cadrul Primariei municipiului Moinesti
Adresa postala: str. V. Alecsandri, nr. 14, Localitatea: Moinesti, Cod postal: 605400, Romania, Tel. +40 234363680, Email: [email protected], Fax: +40 234365428
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.12.2013 09:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer