Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - furnizare elemente de automatizare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
50.641 RON

Castigatorul Licitatiei: SC GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA
Anunt de atribuire numarul 95745/21.04.2010
Informatii anunt de participare asociat 82259
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA A HUILEI SA
Adresa postala: Str. Timisoara nr.2, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332015, Romania, Punct(e) de contact: Utu Victor, Tel.0254541460, Email: [email protected], Fax: 0254541315, Adresa internet (URL): www.cnh.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare i extragere a crbunelui i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
furnizare elemente de automatizare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: EM Livezeni
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
15 buc cutii de derivatie, 15 buc cutii de comanda, 5 buc claxoane 24V, 20 buc claxoane 127V.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31210000-1 - Aparate electrice de comutare sau de protectie a circuitelor electrice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
50, 640.65RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 43 AP Denumirea: furnizare elemete de automatizare
V.1) Data atribuirii contractului 4/8/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA
Adresa postala: str. Calea Nationala, nr.6, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710010, Romania, Tel.0231517172, Fax: 0231517470
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 51073.15 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 50640.65 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2, 3, 4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionnare al Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleus, nr.6, sector3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Alba Iulia
Adresa postala: str. I.C.Bratianu, nr.1, Localitatea: Alba iulia, Cod postal: 510118, Romania, Tel.0258810289, Fax: 0258810286
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Legislatie Contencios Juridic
Adresa postala: str. Timisoara, nr.2, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332015, Romania, Tel.0254506100, Fax: 0254506157
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.04.2010 10:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer