Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare formulare si produse de curatenie ? D.S. Botosani


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
29.531 RON

Castigatorul Licitatiei: PAPER PLUS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 145388/09.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143387
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: B-dul Magheru nr. 31, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie nationala
Activitate (activitati)
Altele: silvicultura si exploatari forestiere
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare formulare si produse de curatenie ? D.S. Botosani
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sediul Directiei Silvice Botosani
Codul NUTS: RO212 - Botosani
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare formulare si produse de curatenie ? D.S. BotosaniPe perioada acordului cadru se vor incheia contracte subsecvente cu operatorul economic castigator (ultimul contract fiind valabil pana la implinirea a 24 de luni de la semnarea acordului cadru), valorile estimate ale fiecaruia dintre acestea incadrandu-se in valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
22820000-4 - Formulare (Rev.2)
39831240-0-Produse de curatenie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
29, 530.77RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 5471 Denumirea: Achizitie produse de curatenie
V.1) Data atribuirii contractului 11.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PAPER PLUS S.R.L.
Adresa postala: Str.Ing.Dumitru Zossima, Nr.109, Sect.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 07000, Romania, Tel. 0212029288, Email: offi[email protected], Fax: 0372873122, Adresa internet (URL): www.paperplus.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 9768.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6674.25 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 5457 Denumirea: Achizitie formulare
V.1) Data atribuirii contractului 11.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GRAFOPRESS S.R.L.
Adresa postala: Str. Scolii nr. 1, Localitatea: Calarasi, Cod postal: 910096, Romania, Tel. 0242-314647, Email: [email protected], Fax: 0242-314647
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 55448.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 22856.52 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Departajarea ofertelor clasate la egalitate pe primul loc: In aceasta situatie ofertantilor li se va solicita o noua propunere finnciara in plic inchis, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut. Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse in modelul de contract din documentatia de atribuire. Eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi transmise autoritatii contractante insotite de justificari pana la data limita de depunere a ofertelor.Informatii despre subcontractanti - Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor. Cerinta obligatorie: i)Se va completa formularul: Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora. ii)Se va completa de catre fiecare subcontractant formularele: Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Informatii generale, Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 iii)In cazul in care ofertantul nu apeleaza la subcontractanti pentru indeplinirea contractului, formularul se completeaza cu ?NU ESTE CAZUL
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Botosani, comp. juridic
Adresa postala: str. Pacea, nr. 47, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710013, Romania, Tel. +40 231512882, Email: [email protected], Fax: +40 231512882
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.01.2014 10:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer