Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare fructe pentru elevii din clasele 0-VIII din invatamantul preuniversitare de stat si privat din judetul Sibiu


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
738.541 RON

Castigatorul Licitatiei: PRIORITAR IMPEX S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 148059/06.02.2014
Informatii anunt de participare asociat 144099
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL SIBIU
Adresa postala: str. GENERAL MAGHERU Nr. 14, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550185, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 269217733, In atentia: Radu Ganea, Email: [email protected], Fax: +40 269218159, Adresa internet (URL): www.cjsibiu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare fructe pentru elevii din clasele 0-VIII din invatamantul preuniversitare de stat si privat din judetul Sibiu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: judetul Sibiu
Codul NUTS: RO12 - Centru
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare fructe pentru elevii din clasele 0-VIII din invatamantul preuniversitare de stat si privat din judetul Sibiu pentru o perioada de 85 zile de scolarizare
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03222321-9 - Mere (Rev.2)
60000000-8-Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
738, 541.2RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S227-394775din22.11.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1573 Denumirea: Furnizare si distribuire mere pentru elevii din clasele O-VIII din jud.Sibiu in anul 2013-2014
V.1) Data atribuirii contractului 04.02.2014
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PRIORITAR IMPEX S.R.L.
Adresa postala: str. Bradului, Punct Termic Nr 2, Localitatea: Calan, Cod postal: 335300, Romania, Tel. 0254731212, Email: [email protected], Fax: 0254731212
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 923176.50 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 738541.20 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare solicitate, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste toate cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte ? daca au fost solicitate diverse valori/cantitati, sau alte asemenea. Se va completa Formularul aferent si anexa. In cazul in care uzeaza de acest drept prevazut mai sus, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare, care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul precizat in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare. Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment contencios Juridic al Consiliului Judetean Sibiu
Adresa postala: G-ral Magheru nr.14, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550185, Romania, Tel. +40 269217733, Email: [email protected], Fax: +40 269218159, Adresa internet (URL): www.cjsibiu.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.02.2014 11:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer