Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare furaje preparate(concentrate) pentru hrana vanatului-D.S.Giurgiu


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
145.290 RON

Castigatorul Licitatiei: Institutul National de Cercetare -Dezvoltare Pentru Biologie si Nutritie Animala-IBNA Balotesti
Anunt de atribuire numarul 95172/07.04.2010
Informatii anunt de participare asociat 81556
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA
Adresa postala: Directia Silvica Giurgiu, str 1 Decembrie 1918, nr 12, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 080194, Romania, Punct(e) de contact: Stefan Gisca, Tel.0246 218 238, In atentia: Stefan Gisca, Email: [email protected], Fax: 0246 218 292, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare furaje preparate(concentrate) pentru hrana vanatului-D.S.Giurgiu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Ocolul Silvic Bolintin si Ocolul Silvic Ghimpati.
Codul NUTS: RO314 - Giurgiu
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea de hrana preparata(concentrate) pentru hrana mistretilor si a fazanilor.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15710000-8 - Furaje preparate pentru animale de ferma sau pentru alte animale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
145, 290RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1363 Denumirea: Furnizare furaje preparate(concentrate) pentru hrana vanatului-D.S.Giurgiu
V.1) Data atribuirii contractului 4/7/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Institutul National de Cercetare -Dezvoltare Pentru Biologie si Nutritie Animala-IBNA Balotesti
Adresa postala: Calea Bucuresti nr 1, sat Balotesti, comuna Balotesti, Jud Ilfov, Localitatea: Balotesti, Cod postal: 077015, Romania, Tel.021 3502081, Email: [email protected], Fax: 0213512081
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 154000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 145290.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei , nr 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.0213195181, Fax: 0213104641, Adresa internet (URL): www.cabuc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str Stavropoleos, nr 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic
Adresa postala: str 1 Decembrie 1918, nr 12, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 080191, Romania, Tel.0246 218 238, Email: [email protected], Fax: 0246218 292
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.04.2010 16:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer