Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare hartie pentru fotocopiatoare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
124.141 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C.SMART TRADING PREST S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 59382/19.10.2008
Informatii anunt de participare asociat 45210
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA LOTERIA ROMINA S.A.
Adresa postala: Str.Poenaru Bordea nr.20, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040094, Romania, Punct(e) de contact: LILIANA MINCA, Tel.021.336.34.40/215, Email: [email protected], Fax: 021.406.77.82, Adresa internet (URL): www.loto.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Afaceri economice si financiare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare hartie pentru fotocopiatoare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozitul Obor din str.Reinvierii, nr.2A, sector 2, Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare hartie pentru fotocopiatoare
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30197643-5 - Hartie pentru fotocopiatoare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
124, 141.15RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
25/21.07.2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 84AP Denumirea: Furnizare de hartie pentru fotocopiatoare
V.1) Data atribuirii contractului 9/18/2008
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C.SMART TRADING PREST S.R.L.
Adresa postala: str.Catinei, nr.11-13, sector6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 062345, Romania, Tel.0213179793, Email: [email protected], Fax: 0213179792
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 449063.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 124141.15 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr.5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021.319.80, Email: [email protected], Fax: 021.319.51.83, Adresa internet (URL): www.cabuc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021.310.46.41, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia se poate depune in orice moment al procedurii cf. art.272 din OUG nr.34/2006 si in termen de cel mult 5 zile de la data luarii la cunoastinta, cf. art.272 din OUG nr.34/2006.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Achizitii, Compania Nationala"Loteria Romana"S.A.
Adresa postala: Str.Poenaru Bordea, nr.20, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040094, Romania, Tel.021.406.77.00, Email: [email protected], Fax: 021.406.77.82, Adresa internet (URL): www.loto.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.10.2008 16:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer