Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare in sistem leasing autovehicule


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
550.817 EUR

Castigatorul Licitatiei: GENERAL AUTOCOM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 141134/09.04.2013
Informatii anunt de participare asociat 135402
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA DE APA S.A. BUZAU
Adresa postala: str Unirii, bl8FGH, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120360, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achizitii Publice, Tel. +40 238/720356, In atentia: Andreea Nicolescu, Email: [email protected], Fax: +40 238/726187, Adresa internet (URL): www.cabuzau.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare in sistem leasing autovehicule
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Leasing
Locul principal de livrare: sediul achizitorului, Buzau, str Unirii bl 8FGH
Codul NUTS: RO222 - Buzau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitionare autovehicule pentru parc auto Compania de Apa SA Buzau
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34110000-1 - Autoturisme (Rev.2)
34131000-4-Camionete (Rev.2)
34136100-0-Furgonete (Rev.2)
34142300-7-Autobasculante (Rev.2)
43200000-5-Utilaje pentru terasamente, utilaje de excavare si piese ale acestora (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
550, 817.42EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S244-401840din19.02.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 153405 Denumirea: contract leasing autoturisme Dacia
V.1) Data atribuirii contractului 07.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GENERAL AUTOCOM S.R.L.
Adresa postala: com. Maracineni, str. Euro 85, nr.160, Localitatea: Maracineni, Cod postal: 127325, Romania, Tel. 0238710754, Email: [email protected], Fax: 0238710754, Adresa internet (URL): WWW.GENERALAUTOCOM.RO
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 323943.66 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 320753.03 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 1, 405, 700.15 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 153366 Denumirea: contract leasing autoturisme Renault
V.1) Data atribuirii contractului 06.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
COMERCIAL AUTO S.R.L.
Adresa postala: com. Maracineni, str. Euro 85, nr. 39-41, Localitatea: Maracineni, Cod postal: 127325, Romania, Tel. 0238710754, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0238710754, Adresa internet (URL): www.comercialauto.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 96239.56 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 92630.36 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 421, 769.87 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 30038704 Denumirea: contract leasing Buldoexcavator
V.1) Data atribuirii contractului 21.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RET UTILAJE SRL
Adresa postala: Str. Laurentiu Raiciu nr 2, Localitatea: Popesti-Leordeni, Cod postal: 077160, Romania, Tel. 021 3615101, Email: [email protected], Fax: 021 3615104, Adresa internet (URL): www.retutilaje.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 85431.47 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 72254.50 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 317, 860.38 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 43 Denumirea: contract leasing autobasculanta
V.1) Data atribuirii contractului 01.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GRADINARIU IMPORT EXPORT S.R.L.
Adresa postala: Str. Chiciurei nr.47, Sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031872, Romania, Tel. +40 213441489, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 213441492, Adresa internet (URL): www.gradinariu.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 74096.64 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 64909.53 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 284, 803.54 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Cursul euro utilizat pentru valorile solicitate este cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Modul de departajare a ofertelor in caz de egalitate de preturi intre ofertantii clasati pe primul loc: autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul S.E.A.P., in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.Pentru vizualizarea documenta?iei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fi?ierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Buzau
Adresa postala: Str.Nicolae Balcescu nr.8, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120187, Romania, Tel. +40 238717960, Email: [email protected], Fax: +40 238717959, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro/InstantaContact.aspx?idInstitutie=114
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Birou Achizitii Publice
Adresa postala: Unirii bl 8FGH, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120360, Romania, Tel. +40 238726187, Email: [email protected], Fax: +40 238726187, Adresa internet (URL): www.cabuzau.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.04.2013 12:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer