Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare, instalare, punere in functiune si service in perioada de garantie echipamente medicale


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
32.415.000 RON

Castigatorul Licitatiei: Sterimed Com S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 147709/24.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143798
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CONSTANTA
Adresa postala: B-dul Tomis 145 Constanta, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900591, Romania, Punct(e) de contact: Ec. Stanculescu Corneliu, Tel. +40 241503255, In atentia: Ec. Stanculescu Corneliu, Email: [email protected], Fax: +40 241660473, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare, instalare, punere in functiune si service in perioada de garantie echipamente medicale
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: B-dul Tomis nr 145, Constanta
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare, instalare, punere in functiune si service in perioada de garantie echipamente medicaleCantitatile /lot se regasesc in caietul de sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33162000-3 - Dispozitive si instrumente pentru blocul operator (Rev.2)
50421000-2-Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)
51410000-9-Servicii de instalare de echipament medical (Rev.2)
79633000-0-Servicii de perfectionare a personalului (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
32, 415, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S378-378785din09.11.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 41824 Denumirea: FURNIZARE, INSTALARE , PUNERE IN FUNCTIUNE SI SERVICE ECHIPAMENTE MEDICALE
V.1) Data atribuirii contractului 19.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Sterimed Com S.R.L.
Adresa postala: str.TACIUNELUI nr.13 sector.2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031814, Romania, Tel. +40 212524142, Email: [email protected], Fax: +40 212524180
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 32420700.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 32415000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 48
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care exista 2 sau mai multi operatori economici care ofera preturi identice si sunt clasati pe primul loc , autoritatea contractanta va solicita acestora reofertarea in plicuri inchise si sigilate. Clasamentul final se va stabili in urma preturilor obtinute prin reofertare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta -Oficiul Juridic
Adresa postala: B-DUL TOMIS NR.145 , ,Localitatea: Constanta, Cod postal: 900591, Romania, Tel. +40 241503427
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.01.2014 08:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer