Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare, instalare si PIF sistem informatic necesar integrarii datelor furnizate de sistemele de cantarire titei si gazolina Biled,Barbatesti


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
15.900 EUR

Castigatorul Licitatiei: SC PHILRO INDUSTRIAL SRL Bucuresti
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 46463/29.10.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONPET SA PLOIESTI
Adresa postala: BD. INDEPENDENTEI, NR.7, PLOIESTI, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100028, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA VOICEA, Tel.0244/401360, Email: [email protected], Fax: 0244/401335, Adresa internet (URL): www.conpet.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport i distributie de gaz i de energie termic
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare, instalare si PIF sistem informatic necesar integrarii datelor furnizate de sistemele de cantarire titei si gazolina Biled, Barbatesti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: punct de lucru beneficiar
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare, instalare si PIF sistem informatic necesar integrarii datelor furnizate de sistemele de cantarire titei si gazolina Biled, Barbatesti
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48600000-4 - Pachete software pentru baze de date si operare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
15, 900EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: P-CA 420 Denumirea: Furnizare, instalare si PIF sistem informatic necesar integrarii datelor furnizate de sistemele de c
V.1) Data atribuirii contractului 10/13/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC PHILRO INDUSTRIAL SRL Bucuresti
Adresa postala: soseaua Pipera - Tunari nr.1H, vila L13, jud Ilfov, Localitatea: Pipera, Cod postal: 077190, Romania, Tel.0212691140, Fax: 0212691138
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 16000.00 Moneda: USD Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 15900.00 Moneda: USD Fara TVA
Valoarea: 59, 919 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.10.2008 15:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer