Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - furnizare instalatii de iluminat ornamental


Anunt de participare numarul 36132/16.10.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONFORT URBAN S.R.L.
Adresa postala: Piata ovidiu nr.9, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900745, Romania, Punct(e) de contact: Lucia Andrei, Tel.0241/614973, Email: [email protected], Fax: 0241/672299, Adresa internet (URL): www.conforturban-ct.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
furnizare instalatii de iluminat ornamental
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: constanta, str.varful cu dor nr. 10
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
furnizare instalatii de iluminat ornamental in vederea pavoazarii Municipiului Constanta cu ocazia Sarbatorilor de Iarna 2007-2008
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31522000-1 - Ghirlande luminoase pentru pomul de Craciun (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
furnizare instalatii de iluminat ornamental pe loturi/zona
Valoarea estimata fara TVA: 120, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 26.11.2007 pana la 05.12.2007
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
zona 1-bd. tomis 2500 lei, zona 2-bd.tomis 2000 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
alocatii bugetare anuale aprobate
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
nu este obligatorie legalizarea din punct de vedere formal al asocierii
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea -Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din ordonanta nr.34/2006 - Declaratia privind calitatea de participant la procedura, etc
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
rezultatul exercitiului financiar pe ultimii 3 ani- declararea cifrei de afaceri medie pe ultimii 3 ani, care nu trebuiesa fie mai mica de 1.000.000 lei/an-bilantul contabil vizat la 31.12.2006-balanta contabila la 31.12.2006, etc
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta lista principalelor produse furnizatein ultimii 3 ani, -Se va prezenta cel putin1contract de prestari servicii similare cu o valoare de minim 100.000 lei.
- Informatii privind subcontractantii insotite si de acordurile de subcontractare, efectivul mediu anual al personalului angajat, etc
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.11.2007 14:00
Documente de plata: DA
Pretul: 50 RON
Conditii si modalitate de plata: 50 lei ptr fiecare lot/zona direct la casieria autoritatii contractante sau posta rapida
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.11.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 15.01.2008
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.11.2007 10:30
Locul: sediul autoritatii contractante, piata ovidiu nr. 9, constanta
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai operatorului economic
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
cnsc
Adresa postala: str. stavropoleos nr. 6 sector 3, Localitatea: bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
contestatia poate fi depusa in cel mult 5 zile de la data luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal, la cnsc
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
s.c. confort urban s.r.l. , serviciul tehnic marketing
Adresa postala: str. piata ovidiu nr. 9, Localitatea: constanta, Cod postal: 900745, Romania, Tel.0241/614973, Email: [email protected], Fax: 0241/672299, Adresa internet (URL): www.conforturban-ct.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.10.2007 15:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer