Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - furnizare lemn de mina rasinos


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
298.410 RON

Castigatorul Licitatiei: SURIANU PRODCOM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 142841/07.05.2013
Informatii anunt de participare asociat 136099
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA NATIONALA DE INCHIDERI MINE VALEA JIULUI SA
Adresa postala: str. Mihai Viteazu, nr.3, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332014, Romania, Punct(e) de contact: DANA SIMONA MIREA, Tel. +40 374172600, Email: [email protected], Fax: +40 374172601, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
furnizare lemn de mina rasinos
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Mina Petrila, Mina Paroseni, Mina Uricani -sucursale SNIMVJ SA
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
10 loturi lemn de mina rasinos a cate 300 mc/lot (lot: 1, 2, 3 pentru Mina Petrila, lot: 4, 5, 6, 7, 8 pentru Mina Paroseni si lot: 8, 9, 10 pentru Mina Uricani) .
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03410000-7 - Lemn (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
298, 410RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 79APMD Denumirea: furnizre lemn de mina rasinos
V.1) Data atribuirii contractului 25.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SURIANU PRODCOM S.R.L.
Adresa postala: str. Tineretului, nr. 3, Localitatea: Petrila, Cod postal: 3358000, Romania, Tel. 0766402444, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0254550240, Adresa internet (URL): -
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 60000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 60000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7
Contract nr: 80APMD Denumirea: furnizare lemn de mina rasinos
V.1) Data atribuirii contractului 25.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
REFRACERAM S.R.L.
Adresa postala: Str. Principala, nr.314, Localitatea: Baru, Cod postal: 337035, Romania, Tel. 0254778001; 0744563241, Email: [email protected], Fax: 0257778000
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 60000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 59910.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 81APMD Denumirea: furnizare lemn de mina rasinos
V.1) Data atribuirii contractului 25.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
IULICA TRANS S.R.L.
Adresa postala: STR.BURDESTI, NR 62, Localitatea: Petrila, Cod postal: 335800, Romania, Tel. 0723519871, Email: [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 60000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 60000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 77APMD Denumirea: furnizare lemn de mina rasinos
V.1) Data atribuirii contractului 25.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC DANADA FOREXPO SRL
Adresa postala: Com Pui, str. P-ta Republicii, nr.7, jud Hunedoara, Localitatea: Pui, Cod postal: 267100, Romania, Tel. +40 254541449, Fax: +40 254541449
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 60000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 60000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 78 APMD Denumirea: furnizare lemn de mina rasinos
V.1) Data atribuirii contractului 25.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TRAS FNC SRL
Adresa postala: Com. Pui, nr.90A, jud Hunedoara, Localitatea: Ohaba Ponor, Cod postal: 337345, Romania, Tel. 0742 350569, Fax: +40 254 779039
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 60000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 58500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Ofertantii isi pot modifica/retrage ofertele deja depuse, cu conditia ca solicitarea in scris in acest sens sa fie primita de autoritatea contractanta inaintea expirarii termenului limita de primire a ofertelor. Ofertantul are obligatia de a se asigura ca modificarile solicitate au fost primite si inregistrate de autoritatea contractanta pana la data si ora limita pentru primirea ofertelor.Plicul cu modificarile respective, atasat ofertei, se va marca pe exterior in mod obligatoriu cu inscriptia "MODIFICARI". Eventualele obiectiuni la proiectul de contract al documentatiei de atribuire se depun odata cu oferta. Nu se accepta modificari ale ofertei sau obiectiuni la proiectul de contract in timpul sau dupa sedinta de deschidere a ofertelor. Fara a afecta posibilitatea operatorilor economici de a depune oferta pe mai multe loturi, ofertantul nu are dreptul, in cadrul aceleiasi proceduri: a) sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza; b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul altei oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat c) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei la care este ofertant asociat Daca dupa finalizarea se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita o reofertare in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. In acest caz, contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara/lot, are pretul cel mai scazut, fata de pretul oferit initial. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a uza de prev. art. 11 alin. 4 din HG nr. 925/2006. In cazul in care ofertantul uzeaza de acest drept, are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care confirma indeplinirea cerintelor de calificare cf. prev. art. 11 alin. 5 din HG nr. 925/2006 (se completeaza conform formularului 14 si anexei la acesta) Ptr. vizualizare D.A. incarcata in SEAP, op.ec.trebuie sa aiba un program adecvat, disponibil gratuit pe site-ul furnizorilor de semnatura electronica.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment legislatie, contencios, juridic al SNIMVJ SA
Adresa postala: str. Mihai Viteazu, nr.2, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332014, Romania, Tel. +40 254506110, Email: [email protected], Fax: +40 254506135
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.05.2013 13:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer