Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare materiale consumabile de birotica si papetarie


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
218.051 RON

Castigatorul Licitatiei: BIRO-MEDIA TRADING S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 146374/16.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142827
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Banca Nationala a Romaniei
Adresa postala: str. Lipscani, 25, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030051, Romania, Punct(e) de contact: Cristiana Cretulescu, Tel. +40 311323242, In atentia: Cristiana Cretulescu, Email: [email protected], Fax: +40 213158294, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Banca Centrala
Activitate (activitati)
Altele: Politica monetara
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare materiale consumabile de birotica si papetarie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Banca Na?ionala a Romaniei
Str. Smardan, nr. 2, sect. 3,
Bucure?ti
Str. Dr. Staicovici, Nr. 42 ? 48, Sect. 5, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asigurarea necesarului de materiale consumabile de birotica si papetarie in Banca Nationala a Romaniei.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
22800000-8 - Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)
30100000-0-Masini, echipament si accesorii de birou, cu exceptia computerelor, a imprimantelor si a mobilierului (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
218, 051RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 73 Denumirea: Furnizare materiale consumabile de birotica si papetarie
V.1) Data atribuirii contractului 16.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BIRO-MEDIA TRADING S.R.L.
Adresa postala: B-dul. Timisoara, nr. 84, parter, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 23443, Romania, Tel. 4934425, Email: [email protected], [email protected], Fax: 7770056
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 137108.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 80000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 75 Denumirea: Furnizare materiale consumabile de birotica si papetarie
V.1) Data atribuirii contractului 16.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RTC PROFFICE EXPERIENCE S.A.
Adresa postala: Str. Drumul Sabareni nr.24-26 Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060647, Romania, Tel. +40 0214082287, Email: [email protected], Fax: +40 0214082277
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 112890.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 69000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 74 Denumirea: Furnizare materiale consumabile de birotica si papetarie
V.1) Data atribuirii contractului 16.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TRIMA-BIROTICA & PAPETARIE S.R.L.
Adresa postala: str Boja, Nr. 2E, Mansarda, Cam.1, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061031, Romania, Tel. 0214344233, Email: [email protected], Fax: 0217770111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 124830.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 69051.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
?Referitor la clarificari: Solicitarile de clarificari cu privire la documentatia de atribuire se vor face numai in scris.Mod de transmitere: fax (0213158294) si e-mail ([email protected]).Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari: conform prevederilor art. 78, 79 din OUG 34/2006.?Referitor la forma de asociere: Toti membrii asociatiei trebuie sa prezinte documentele privind situatia personala.?Referitor la mostre: Mostrele prezentate vor fi considerate de referinta pe toata perioada derularii contractului.Mostrele vor fi inscriptionate atat cu denumirea firmei ofertante, cat si cu numarul curent din caietul de sarcini.Predarea mostrelor produselor ofertate se va face in ambalajele originale, asa cum vor fi livrate si receptionate in situatia declararii drept oferta castigatoare.Pentru produsele care se livreaza la top se va prezenta cate o mostra (un exemplar), insotita de ambalajul original.Pentru produsele care urmeaza sa se confectioneze de catre furnizor, mostrele pot fi produse similare cu specifica?iile tehnice solicitate in caietul de sarcini (realizate pentru alti beneficiari).?Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale si clasate pe primul loc se va face prin prezentarea de noi oferte financiare cu noi pre?uri pentru produsele solicitate(in plic sigilat) care vor fi deschise de comisia de evaluare.?Reprezentantii ofertantilor pot asista la deschiderea ofertelor doar cu imputernicire scrisa si semnata de persoanele competente, inso?ita de copia actului de identitate (Imputernicirea va mentiona nivelul de delegareal reprezentantului).?In cazul ofertantilor de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere legalizata a acestora in limba romana.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti- Sectia Comerciala
Adresa postala: B-dul Unirii , nr.37, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 214083600, Fax: +40 2140873700
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Banca Nationala a Romaniei ? Directia Juridica
Adresa postala: str. Doamnei, nr. 8, sect. 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030051, Romania, Tel. +40 3158087, Fax: +40 03126484
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.12.2013 17:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer