Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare materiale de construc?ii ?i materiale gospodare?ti necesare serviciilor apartinand Municipiului Targu Mures


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
889.138 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. LION COMPANY S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 147886/11.02.2014
Informatii anunt de participare asociat 144172
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Adresa postala: Piata Victoriei nr.3, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540026, Romania, Punct(e) de contact: Aprodu Mirela, Tel. +40 0265268330, In atentia: D-nei Aprodu Mirela, Email: [email protected], Fax: +04 0365801856, Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare materiale de construc?ii ?i materiale gospodare?ti necesare serviciilor apartinand Municipiului Targu Mures
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Tirgu Mures
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare materiale de construc?ii ?i materiale gospodare?ti necesare serviciilor apartinand Municipiului Targu Mures
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44110000-4 - Materiale de constructii (Rev.2)
31224100-3-Fise si prize (Rev.2)
31224810-3-Cabluri prelungitoare (Rev.2)
31400000-0-Acumulatori, pile galvanice si baterii primare (Rev.2)
44192000-2-Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
889, 138.2RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S223-388002din16.11.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 14 Denumirea: furnizare materiale de construc?ii ?i materiale gospodare?ti
V.1) Data atribuirii contractului 14.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. LION COMPANY S.R.L.
Adresa postala: Str. Principalanr. 2A, Localitatea: Sanmartinu de Campie, Cod postal: 547947, Romania, Tel. 0265-315266, Fax: 0265-315266
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1069354.72 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 889138.20 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) ALTE INFORMATII (dupa caz)-Ofertantii vor depune proiect de contract semnat si stampilat.Se permite depunerea de amendamente.-In cazul in care doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare, acelasi pret minim/total oferta, respectiv exista mai multi ofertanti clasati pe primul loc si avand preturi egala/total oferta , atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut/total oferta-Durata contractului :12 luni.-Termen de livrare a produselor: 24 de ore de la emiterea comenzii.-Termenul de garantie al produselor, unde si daca e cazul :12 luni.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: str. Justitiei nr. 1, Localitatea: Tirgu-Mures, Cod postal: 540069030084, Romania, Tel. +40 265-262010, Email: [email protected], Fax: +40 265-311827, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: str. Justitiei nr. 1, Localitatea: Tirgu-Mures, Cod postal: 540069, Romania, Tel. +40 265-262010, Email: [email protected], Fax: +40 265-311827
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic si Contencios Administrativ
Adresa postala: P-ta Victoriei, nr.3, Localitatea: Tirgu Mures, Cod postal: 540026, Romania, Tel. +40 265268330, Fax: +40 265260813
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.02.2014 09:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer